zicht­baarheid

taak

De taken van de commissie zicht­baarheid zijn:

  • onder­zoeken hoe kerken het werk van deputaat­schappen (en de daaraan gekop­pelde omslagen) bij hun leden onder de aandacht brengen en indien gewenst kerken van advies te dienen hierom­trent;
  • in afstemming met deputaat­schappen zich bezinnen op de wijze waarop kerken worden geïnfor­meerd en gesti­mu­leerd om taken, uitbouw van taken en eventuele nieuwe taken van deputaat­schappen finan­cieel mogelijk te maken.

samen­roeper

Mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort
Juliana van Stolberglaan 18
6713 PJ Ede
m jmvierbergen@tua.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug