synode CGK over GTU

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland komt opnieuw samen op D.V. 1 juni.

Onderwerp van bespreking is de besluitvorming rond de GTU (Gereformeerde Theologische Universiteit).

Lees meer over de synode ...

Eerder in het nieuws

Print Friendly, PDF & Email
terug