synode CGK over GTU

Op D.V. dinsdag 10 oktober 2017 komt de generale synode opnieuw in verga­dering bijeen in de Oenen­burgkerk te Nunspeet om te spreken over deelname aan de oprichting van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit (GTU). De aanvang van de verga­dering is 10.00 uur.

Omdat een beslissing ten aanzien van dit onderwerp verstrek­kende gevolgen heeft, vraagt het moderamen van de synode de voorbede van de kerken. De bespreking vindt plaats achter gesloten deuren.

D.J. Steensma, scriba II

 

Lees meer over de synode …

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's