vacature missi­onair-diaconaal werker

Thuis in West is een diaconaal project in Rotterdam-West dat uitgaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Naast het diaconale werk is er een missionair project (Hart voor West) dat uitgroeit naar een missionaire gemeente. In ons team komt ruimte voor een

missionair-diaconaal werker (m/v) 0,6 fte

Vraag de volledige advertentietekst aan bij teamleider Cees van Breugel via info@thuisinwest.nl.

Print Friendly
terug