synode­zitting GTU verdaagd

Op verzoek van en in overleg met de synodale commissie van onderzoek, die het onderwerp ‘GTU’ (Gereformeerde Theologische Universiteit) in haar portefeuille heeft, heeft het moderamen van de synode besloten de voorziene vervolgzitting van 22 juni te verdagen naar D.V. 10 oktober. De reden is dat de commissie, vanwege het grote aantal vragen dat in de synode is gesteld en het complexe van de materie, meer tijd van voorbereiding nodig heeft.

Print Friendly, PDF & Email
terug