Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

taakgroep ondersteunt kerkenraden en classes

De synode heeft besloten een taakgroep in te stellen die onder meer de opdracht heeft gekregen om het onderling gesprek op diverse niveaus binnen de kerken te stimu­leren. De taakgroep kreeg tevens de opdracht om classes en kerken­raden te adviseren…

gereedschapskist voor geloofsonderwijs

Voor kinder- en jeugd­leiders komt er een gereed­schapskist die helpt om de didac­tische vaardig­heden te versterken.

help Pakistan!

Pakistan is getroffen door de heftigste regens ooit. Een derde deel van het land staat onder water, hele dorpen zijn wegge­vaagd. Via onze partner geven wij noodhulp. Help mee!

Doorgeven over impact

De nieuwste uitgave van Doorgeven gaat over impact. (PS: de digitale versie is voor het eerst doorbladerbaar!)
Wat waren ze trots, Nxau Abraham en Olebogile. Trots op Hessel Visser, die op de foto net gepro­mo­veerd is. Trots op de impact die het werk van Hessel en Coby Visser heeft gehad. De impact op hun moedertaal.

laatste nieuws CGK Missionair

Het is lente in de kerk! En je bent uitge­nodigd om te komen kijken hoe een pioniersplek werkt. Dit en meer in de laatste nieuws­brief CGK Missionair.

kennismaken met missionair werk in Noord-Ierland: werken aan verzoening

Op de foto v.l.n.r.: ds. Lukas, ds. Kortleven, ds. Willem van 't Spijker Begin september brachten ds. Gert Kortleven en ds. Willem van ’t Spijker een werkbezoek aan de Evange­lical Presby­terian Church of North Ireland (EPCNI). Zending steunt dit…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK-NGK Rotterdam Alexan­der­polder (SGA)

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 5 oktober 2022, 09:00:
  Classis Den Haag (Westen)
 • 5 oktober 2022, 14:00:
  Classis Apeldoorn (Oosten)
 • 6 oktober 2022, N/A:
  Classis Amsterdam (Westen)
 • 6 oktober 2022, 15:00:
  Classis Utrecht (Oosten)
 • 6 oktober 2022, 19:00:
  Classis Middelburg (Zuiden)
 • 8 oktober 2022, hele dag:
  toogdag Gerefor­meerde Bijbelstichting
 • 11 oktober 2022, 10:00:
  Symposium - Spannings­velden rond werk in de kerk

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email