Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

diensten­bureau gesloten

    Op vrijdag 19 en maandag 22 april is het Diensten­bureau gesloten vanwege Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. Op de overige dagen zijn wij u graag van dienst!

open studiedag Hart voor West

    Kom een kijkje nemen in Rotterdam, bij Hart voor West. Leer hoe diaconaal en missi­onair werk samengaan. Maak een wandeling door de wijk. Ga in gesprek met de bezoekers. Geniet van een maaltijd 'over de grenzen'. En leer hoe je dit…

prof. Selderhuis over CGK-crisis

    Prof. Selderhuis sprak op de lande­lijke ambts­dra­gers­con­fe­rentie in Apeldoorn op zaterdag 30 maart. Dit is wat hij zei: - - - Inleiding Het was mij liever geweest als het comité mij gevraagd had een lezing over het gebed bij Calvijn te…

vacature secre­ta­resse (14 uur)

    Op het landelijk kerkelijk bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken - het Diensten­bureau in Veenendaal - is ruimte ontstaan voor het aantrekken van een secre­ta­resse (14 uur) Het Diensten­bureau voert voor de verschil­lende…

noodhulp Zuidelijk Afrika

    Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initi­atief van de GZB, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, start op verzoek van de lokale kerken een noodhulp­actie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK-NGK Amsterdam Nieuw West

twitter

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email