Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

wie wordt voorganger van ICF Utrecht?

    ICF Utrecht heeft een vacature voor een voorganger (24 uur per week). Sinds anderhalf jaar is de gemeente vacant. Voor de kerkenraad was dat een tijd van bezinning. Dat heeft geleid tot het besluit om een missi­onair team op te bouwen,…

levensvatbaar

Martin Akiet uit Soedan raakte zwaar­gewond toen soldaten granaten naar hem gooiden. Hij verloor zijn rechterarm en daarmee verloor hij alle hoop. Na lang zoeken vond hij hulp bij Nijlvallei, een stichting die via medische hulp het leven van mensen…

voor de kerken nog weinig nieuws

‘Stap 2’ die de rijks­overheid voorziet vanaf woensdag 19 mei biedt voor de kerken eigenlijk niets nieuws, ook niet als we kijken naar de gezamen­lijke route­kaart kerken. Daarom brengen we vandaag geen nieuws­brief uit en verwijzen we naar het bericht…

ambtsdragersconferentie online

    Op zaterdag 22 mei D.V. zal de ambts­dra­gers­con­fe­rentie vanwege de coron­a­maat­re­gelen online worden gehouden. Prof. dr. A. Huigen verzorgt de inleiding naar aanleiding van zijn boek Lezen en laten lezen. De titel is: Gelovig omgaan met…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK-NGK Zoetermeer

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 27 mei 2021, 23:59:
  Classis Utrecht (Oosten)
 • 2 juni 2021, 23:59:
  Classis Amers­foort (Oosten)
 • 8 juni 2021, hele dag:
  generale synode
 • 17 juni 2021, hele dag:
  admissie-examens TUA
 • 5 oktober 2021, 23:59:
  Classis Groningen (Noorden)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email