Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

onderweg naar meer ruimte

    De overheid kiest een insteek van onderweg zijn naar meer ruimte, maar roept ook op voorzichtig te blijven, omdat we de piek van de besmet­tingsgolf nog moeten krijgen. Meer ruimte lijkt mogelijk, omdat omikron minder ziekmakend is.…

materialen hulpverleningszondag online!

De materialen voor de hulpver­le­nings­zondag - inclusief de power­point­pre­sen­tatie - staan nu online. Begin december zijn de materialen per post naar de diaco­nieën gestuurd. In januari wordt de preek­schets naar de predi­kanten gestuurd. Met elkaar…

Van Lichtzijde naar Lichtbaken

Sinds 1 januari 2022 zijn de '3G-kerken' in Zoetermeer één geworden, onder een nieuwe naam. De Licht­zijde (CGK/NGK) en Het Kompas (GKv) zijn vanaf deze maand niet meer alleen hartelijk met elkaar verbonden, maar vormen nu daadwer­kelijk één…

de Bijbel hardop lezen in de kerk

René en Lydia van den Berg zijn door de CGK van Den Haag via Wycliffe Bijbel­ver­talers uitge­zonden naar Papoea-Nieuw-Guinea. René is daar nauw betrokken bij de opleiding van lokale taalcon­su­lenten. Recent was hij met drie taalkundigen-in-opleiding…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK Noord­s­che­schut

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 3 maart 2022, 16:00:
  Classis Amsterdam (Westen)
 • 3 maart 2022, 16:00:
  Classis Leeuwarden (Noorden)
 • 3 maart 2022, 19:00:
  classis Hoogeveen
 • 15 maart 2022, 13:30:
  Classis Groningen (Noorden)
 • 8 oktober 2022, hele dag:
  toogdag Gerefor­meerde Bijbelstichting

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl