Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK Bennekom

een van onze kerken

CGKV Hilversum Rehobo­thkerk, Schuilhof en Pniëlkerk

(samen) een van onze kerken

 

CGK Heerde

een van onze kerken

CGK Kantens

een van onze kerken

CGK Delft

een van onze kerken

CGK Doetinchem

een van onze kerken

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Arie Maasland treedt terug

    Wij citeren Arie Maasland, voorganger bij ICF Apeldoorn: 'We zijn niet van plan om weg te gaan bij ICF. We houden van ICF, ICF is onze geeste­lijke familie en we blijven ook na de zomer graag aan ICF verbonden. Maar dan wel in een andere rol.' Zo begint de uitleg…

een ander evangelie?

    Aanrader! De bundel met boven­staande titel kunt u bestellen. In dit boek komen wezen­lijke, missi­o­naire vragen aan de orde. Hoe getuig je van het evangelie van Jezus Christus in de context van vandaag, waarin voor velen buiten (maar net zo goed binnen) de kerk het…

wie wil op onze homepage?

    Vanwege de nieuwe priva­cy­wet­geving hebben wij op onze homepage (www.cgk.nl) de foto’s van veel mensen vervangen door foto’s van kerkge­bouwen. We zijn er echter van overtuigd dat kerken méér zijn dan steen en glas. We laten daarom ook graag de leden van onze kerken…

Zendings­nieuws in nieuw jasje

    Na CGK Missi­onair (nieuws­brief van deputaten evange­li­satie) hebben we ook CGK Zendings­nieuws in een nieuw jasje gestoken. We hopen dat u de nieuws­brief met plezier leest. Voor u biedt de nieuwe vorm een snel overzicht als u de mailbox opent. Bovendien is de…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email