Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

bidstond en opening generale synode

    De bidstond vooraf­gaand aan de generale synode werd gehouden op donder­dag­avond 13 juni, in de Grote Kerk, Lange Gelder­sekade 2, 3311 CJ Dordrecht. De dienst kunt u terug­luis­teren via de website van de gemeente van…

vacature kerkelijk werker Sassenheim

    De gemeente van Sassenheim, met zo'n 150 leden, is de afgelopen twee jaar een meer missi­o­naire weg ingeslagen.'Hoe bereiken we de mensen met al hun vragen rond eenzaamheid, indivi­du­a­lisme, zingeving, gedwongen prestige en het zoeken…

5 tips voor kerken­raden

    Jongeren betrekken bij de kerk: de CGJO heeft 5 tips voor kerken­raden! 1. zet jeugd op de agenda In veel gemeenten is er een aparte jeugdraad of een jeugdou­derling die verant­woor­delijk is voor het jeugdwerk in de kerk. Hierdoor…

nationale synode Dordrecht

    Laura van 16 houdt wel van de kerk, maar vindt het lastig dat die zo verdeeld is en dat in de kerken op zoveel verschil­lende manieren de Bijbel uitgelegd wordt. Dat brengt haar in verwarring. Ds. Willem van ’t Spijker geeft een…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Doorn­spijk

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email