Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kerkproe­verij 2019

    Op zondag 29 september is de 'Kerkproe­verij' in Nederland. Honderden kerken zetten hun deuren open, net als altijd, maar op deze dag in het bijzonder. Een prachtige gelegenheid om iets te delen met onze buurman, onze collega, een…

Joan Bonhof directeur CIS

    Het Centrum voor Israël­studies (CIS) heeft Joan Bonhof benoemd als directeur. Zijn benoeming gaat in per 15 oktober 2019. Hij wordt de opvolger van dr. Michael Mulder, die in de periode 2006 - 2019 voor het CIS als directeur werkte…

arbeids­over­een­komst ontbonden

    De Raad van Toezicht van het LCJ deelt mee dat zij de arbeids­over­een­komst met de directeur/bestuurder, de heer C. van Vianen, heeft ontbonden. Intern onderzoek heeft bevestigd dat het gedrag van de directeur op het gebied van…

blij met de Bijbel

    Het mooiste liefdes­verhaal ter wereld, zo noemt ds. Marco Hofland de Bijbel. En dat liefdes­verhaal gunt hij iedereen. Zoals de vrouw op de voorkant van de half september verschenen Doorgeven. Marco ontmoet haar in de winkel­straat van…

diaconale projecten 2020

    De diaconale projecten voor 2020 zijn bekend! De diaco­nieën hebben het welbe­kende boekje in de brieven­bussen ontvangen. In dit boekje staan alle projecten die deputaten diaconaat met uw hulp steunen in 2020. Niet alleen ideaal voor…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Haarlem Open Huis

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 1 oktober 2019, 23:59: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 2 oktober 2019, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)
  • 3 oktober 2019, 23:59: Classis Amsterdam (Westen)
  • 3 oktober 2019, 23:59: Classis Haarlem (Westen)
  • 3 oktober 2019, 23:59: Classis Utrecht (Oosten)

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email