Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

filmpje noodhulp Mozambique

Huizen zijn niet meer te bewonen. Vervoers­mid­delen niet meer te gebruiken. U ziet het in ons filmpje dat onze partner in Mozam­bique vanuit een bootje opnam. Na de storm Freddy is Diaconaat een noodhulp­actie voor Mozam­bique gestart. Helpt en bidt u mee?

nieuwe methode voor de crèche

Deel 2 van de nieuwe crèche­me­thode 'Kijk en Luister' is uit. De methode bestaat uit totaal 120 lessen voor peuters en kleuters. Culemborg ging ermee aan de slag.

een brief uit Oekraïne

Iryna leidt rehabi­li­ta­tie­centrum Het Anker in Oekraïne. In een brief vertelt zij ons over het leven en werken in een tijd van oorlog. Een leven tussen angst en hoop. Bekijk en beluister de ingesproken vertaling van deze brief … 

Mozambique in nood

De storm Freddy raast over Mozam­bique en heeft ook de Bijbel­school Infortem, waar we onlangs nog feeste­lijke berichten over deelden, getroffen. Pastor Nahoma schrijft ons hoe de situatie nu is.

bijna vijftig en dan naar de Bijbelschool

Net buiten de Mozam­bi­kaanse stad Mocuba ligt het terrein waar een Bijbel­school is met de mooie naam: Laten we het Woord bewaren (EBOM). Tijdens een werkbezoek aan die school sprak ds. Arjan Witzier met ds. Mario Duarte Martins. Hij legt uit welke…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email