Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

nieuwe zendings­ge­meente: Assen

Er is beweging in ‘Nederland – zendingsland’! Op zondag 29 januari werd een nieuwe gemeente (‘Assen Zoekt…’) ‘geboren’ in het kerkverband van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken. Zo’n ‘geboorte’ (met een officieel woord: insti­tu­ering) is een heel bijzonder...

open dagen missi­o­naire pioniers­plekken

Op zaterdag 11 en 18 maart D.V. zetten we van 10.00 - 14.00 uur de deur van zes CGK zendings­ge­meenten en missi­onair-diaconale projecten wijd open. Wij beloven een gastvrije ontvangst en interes­sante ontmoe­tingen en nodigen u van harte uit! Dus … niks? Nee, we...