Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

minimum­bij­drage 2017-2019

De generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland heeft de minimum­bij­drage aan de kerke­lijke kassen vastge­steld. U kunt de minimum­bij­drage vinden op de pagina financiën. Ga naar de pagina financiën … Download de vaststel­lings­brief van...

predikant voor pioniersplek De Poster (Veenendaal)

Op zondag 19 februari is dominee Peter L.D. Visser begonnen als predikant van De Poster, de missi­o­naire pioniersplek van de hervormde Vredeskerk en de chris­te­lijke gerefor­meerde Pniëlkerk in Veenendaal. 's Middags begon hij zijn werk officieel in een feeste­lijke...