Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

minimum­bij­drage 2017-2019

De generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland heeft de minimum­bij­drage aan de kerke­lijke kassen vastge­steld. U kunt de minimum­bij­drage vinden op de pagina financiën. Ga naar de pagina financiën … Download de vaststel­lings­brief van...

predikant voor pioniersplek De Poster (Veenendaal)

Op zondag 19 februari is dominee Peter L.D. Visser begonnen als predikant van De Poster, de missi­o­naire pioniersplek van de hervormde Vredeskerk en de chris­te­lijke gerefor­meerde Pniëlkerk in Veenendaal. 's Middags begon hij zijn werk officieel in een feeste­lijke...