Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

100 citaten christelijk-gereformeerde auteurs

Op de Facebook-pagina van het Documen­ta­tie­centrum komen 100 citaten van auteurs uit onze kerken. De eerste 17 staan er al. Een mooi citaat van ds. H. Toorman is: 'Je moet niet de strijd goed voeren, maar je moet de goede strijd voeren' Van ds. C. van der Weele:...

mentoraat jonge predikanten

De procedure hoe jonge predi­kanten een mentor wordt toege­wezen staat op de website. De Generale Synode 2013 besloot een verplicht mentoraat in te stellen voor pas begin­nende predi­kanten voor de duur van twee jaar. De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij...