Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

week van gebed 2018

- van 21 t/m 28 januari - De Week van Gebed is een jaarlijks terug­ke­rende week waarin chris­tenen samen bidden. Missie­Ne­derland organi­seert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie­Ne­derland kennen een lange gebedstra­ditie die...

lezers­on­derzoek Doorgeven

Van harte nodigen we u uit voor een digitaal lezers­on­derzoek van ons blad Doorgeven. We maken het blad voor u. Daarom vinden wij uw mening heel belangrijk. Eind vorig jaar is de opmaak van Doorgeven vernieuwd. Nu we bijna een jaar verder zijn, is dat wat ons betreft...