Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

MissieMeter

Missi­onair kerk-zijn kan op heel veel verschil­lende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw gemeente? En hoe denken de mensen in uw kerk eigenlijk over missi­onair zijn? Een Missie­Meter geeft het antwoord. De Missie­Meter is een praktisch meetin­strument...

Thuis in West start leefgemeenschap

In de afgelopen periode heeft Thuis in West in Rotterdam de haalbaarheid van een missi­o­naire leefge­meen­schap onder­zocht. De resul­taten zijn positief! De finan­ciering is voor 90% rond, en er is veel belang­stelling voor bewoning. We zijn nog op zoek naar...

vacature zendingsconsulent

In verband met de pensi­o­nering van de huidige zendings­con­sulent per 1 september 2018 zijn deputaten buiten­landse zending op zoek naar een nieuwe zendings­con­sulent. De zending van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland (CGK) is gericht op...