Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature penningmeester

Deputaten evange­li­satie zoeken met ingang van de volgende synode­pe­riode (D.V. maart 2020) een   penning­meester   de beoogde kandidaat heeft kennis van finan­cieel beleid, van begroten tot verant­woorden; heeft hart voor missi­onair werk; is in staat een...

home is where the Lord sends us

Gert van den Bos (39) rondt in de komende maanden zijn missi­onair-diaconale werk in Capelle-Schol­levaar af. Hij begint na de zomer als voorganger/zorgcoördinator bij Assen Zoekt. 'Home is where the Lord sends us.' Zes jaar heeft hij in Capelle gewerkt; indertijd...

blog: het begon met zuurkool…

Ik ben dankbaar dat mijn ouders mij zuurkool hebben leren eten, hoewel dat niet meeviel in het begin. Ik ben nog meer dankbaar dat zij mij hebben laten proeven van wat het betekent kerk, gemeente van Christus te zijn, ook al vielen die eerste proef­hapjes lang niet...