Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Christenvervolging in Nepal

De laatste jaren is de kerk in Nepal flink gegroeid. Dit alles tot grote frustratie van fanatieke, invloed­rijke hindoes. Er zijn naar schatting momenteel 1,3 miljoen Nepalese chris­tenen. Het antichris­te­lijke sentiment wordt aange­stuurd door de politiek. Er...

profielschets diaken

Gemeentes zijn regel­matig op zoek naar nieuwe diakenen. Om kerken­raden bij dit proces te helpen, is een profiel­schets opgesteld. Wie is een diaken? Met wie vormt hij een team? Wat doet hij? De naam 'diaken' draagt betekenis. De naam omvat de taak. Daar kijken we...

Di@coon diaconale projecten

Dit jaar brengen wij de diaco­nieën geen abonne­ments­kosten in rekening voor onze uitgave Di@coon. Dit jaar verschijnt er namelijk maar één exemplaar van Di@coon en dat is de diaconale projec­ten­lijst. Aan het begin van het nieuwe seizoen valt de projec­ten­lijst op...

Kinderen en armoede

De armoe­de­pro­ble­matiek in gezinnen wordt niet voldoende herkend. Niet alleen bijstands­ge­rech­tigden hebben moeite om rond te komen. Ook gezinnen met werkende ouder(s) kunnen in de problemen raken. Bijvoor­beeld omdat het werken onvol­doende loont (flex- of...