Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

nieuwe pioniersplek starten?

Op 26 november organi­seerden deputaten evange­li­satie de eerste verken­nings­avond voor mensen die overwegen een missi­o­naire pioniersplek te starten.Hoe bereik je met een andere vorm van kerkzijn mensen die nu (nog) niets met de kerk hebben? Wat komt daarbij...

collec­te­rooster 2019

Het collec­te­rooster voor 2019 is bekend. Het bedrag voor deputaten OB&A is hierin aangepast. Het rooster kan worden gebruikt om de collecten voor de diverse kerke­lijke kassen in te plannen. U kunt ook aan de hand van dit rooster voorbede doen voor de...

de kerk aan het werk

In het midden van Egypte doet de kerk bijzondere dingen. De koptische kerk in Quseia besloot de armoede in de stad aan te pakken door een naaiatelier op te zetten. Vrouwen kunnen nu helpen in het levens­on­derhoud van hun gezin te voorzien. Zoals Rihab, je ziet haar...

Doorgeven neemt u mee

In het Doorge­ven­nummer van november nemen we u graag mee naar diverse plekken op deze wereld waar mensen in de God van de Bijbel geloven. Plekken waar wij als Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken betrokken zijn. Zoals in het winkel­centrum van Haarlem-Schal­kwijk,...

op vakantie!

De werkgroep recreatie licha­melijk gehan­di­capten heeft voor 2019 weer enkele mooie 'aange­paste' vakan­tie­mo­ge­lijk­heden in petto. Speciaal voor mensen met een licha­me­lijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Het...