Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

fusie Hengelo CGK-NGK-GKv

Per 1 januari 2019 vormen de Neder­lands Gerefor­meerde, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde en de Gerefor­meerde Kerk vrijge­maakt in Hengelo en omstreken één Gerefor­meerde Kerk. Sinds 2010 zijn er gezamen­lijke zomer­diensten en vanaf 2015 worden ook de...

ontreddering Sulawesi

Sinds september wordt het Indone­sische eiland Sulawesi voort­durend getroffen door natuur­geweld. De ontred­dering is groot en de angst verlammend. De deputaat­schappen diaconaat en zending geven samen een vervolg aan de noodhulp­actie van dit najaar. Zij roepen op...

missie in Rotterdam

ICF Rotterdam wil graag de vele Polen in Rotterdam-Zuid bereiken met het Evangelie en komt graag in contact met kerken of personen die zich ook hiervoor geroepen of erbij betrokken weten. Samen kunnen we bidden en werken aan een missi­onair initi­atief onder Polen....

Ontreddering op Sulawesi

De afgelopen maanden werd het Indone­sische eiland Sulawesi getroffen door verschil­lende aardbe­vingen: De beving van september werd gevolgd door een verwoes­tende tsunami. Tijdens de aardbeving van oktober viel er enorm veel regen. De aarde bleef onrustig en in...

projecten op eigen benen

Vanaf 2019 kunt u de diacoon Diaconale projecten 2019 gebruiken. Daarin vindt u een heel aantal projecten uit 2018 terug. Maar enkele projecten konden we ook afronden:BRA094 Werkvoor­be­reiding straat­jon­geren: coördi­nator Selma Hardeman liet eerder weten dat er...