Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

God laat niet los

Ruim veertig jaar was ze ‘van God los’. Maar na een reeks heftige gebeur­te­nissen vond Roelie Vercijs (60) God. Of beter: God vond Roelie. Een uitno­diging van De Poster, een pioniers­ge­meente in Veenendaal, veran­derde haar leven. 'Toen ik bij De Poster kwam, dacht...

10 Alpha-cursussen in Assen

Is er meer? Wie is Jezus? Leidt God mijn leven? Met die vragen gaan mensen aan de slag tijdens de Alpha-cursus. Samen eten, over een thema nadenken en doorpraten. In april startten meer dan 100 mensen bij de 10 cursussen die vanuit Assen Zoekt gegeven worden. In...

noodhulp Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initi­atief van de GZB, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, is op verzoek van de lokale kerken in maart gestart met een noodhulp­actie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de bijbe­ho­rende...

vacature theoloog-trainer

Via Nova is een gemeen­schap in Amsterdam, met Jezus als basis en oriën­ta­tiepunt. We vertrouwen op vergeving en liefde, concreet gemaakt in het weerbar­stige leven. Dat is een voort­du­rende ontdek­kings­tocht. Iedereen is welkom om op zijn of haar manier mee...

leren van elkaar

De evange­listen van 'Assen Zoekt…', Rudolf Setz en Gert van den Bos, kregen van de voorjaars­classis Hoogeveen toestemming ook in de andere classis­ge­meenten het Woord te bedienen. Namens de classis licht ds. Wouter Moolhuizen toe:  'We willen graag deze ruimte...