Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

missionair kerk-zijn

‘Alleen wie voor de Joden schreeuwt, mag ook Grego­riaans zingen’. Ds. Niels den Hertog schreef een column voor de CGJO die we graag overnemen. De boodschap van de Bijbel gaat over heel ons leven en niet alleen over de zondag, dat begrijpen we allemaal. In de geboden...

een kerk die kán

Op zaterdag 15 juni presen­teert Rudolf Setz, voorganger van Assen Zoekt en diaconaal consulent van onze kerken het boek: 'Een kerk die kan'. De onder­titel is: ‘zoek de bloei van je buurt’. De boekpre­sen­tatie vindt plaats in de Verrij­ze­niskerk in Zwolle....

5 tips voor kerkenraden

Jongeren betrekken bij de kerk: de CGJO heeft 5 tips voor kerken­raden! 1. zet jeugd op de agenda In veel gemeenten is er een aparte jeugdraad of een jeugdou­derling die verant­woor­delijk is voor het jeugdwerk in de kerk. Hierdoor gebeurt het vaak dat zorg voor de...

nationale synode Dordrecht

Laura van 16 houdt wel van de kerk, maar vindt het lastig dat die zo verdeeld is en dat in de kerken op zoveel verschil­lende manieren de Bijbel uitgelegd wordt. Dat brengt haar in verwarring. Ds. Willem van ’t Spijker geeft een impressie van de slotma­ni­fes­tatie...