Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Week van Gebed

Week van Gebed Van 19 t/m 26 januari is de jaarlijkse Week van Gebed. Chris­tenen in heel Nederland bidden samen voor eenheid van chris­tenen, voor de wijk én de wereld. Missie­Ne­derland organi­seert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Deze...

homeschooler gezocht

Maand: november 2019 Lijkt het jou een uitdaging om: te wonen en werken in Centraal Azië? (vanaf sept. 2020); een nieuwe taal te leren; les te geven aan twee Neder­landse kinderen (groep 3 en groep 6); mee te draaien in een Engels team; getuige te mogen zijn van de...

armoedeonderzoek 2019

armoedeonderzoek 2019 taats­se­cre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkge­le­genheid nam op 8 november de resul­taten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoe­de­be­strijding. Het rapport werd haar namens de kerken...

generale synode 12/11/19

generale synode De eerste zittingsdag van de synode begint met een uur van gebed en ontmoeting. We spreken met elkaar over de kernen van het geloof in Jezus Christus en we ervaren eenheid in Zijn Naam. Na wat gebrui­ke­lijke plicht­ple­gingen wordt het rapport van...

generale synode 13/11/19

generale synode Op de agenda staat aller­eerst het punt van het afvaar­digen van niet-CGK broeders naar classis­ver­ga­de­ringen. De vorige synode besloot dat deze broeders geen stemrecht hebben op deze verga­de­ringen. Een aantal gemeentes heeft revisie aange­vraagd...