Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Week van Gebed

Week van Gebed Van 19 t/m 26 januari is de jaarlijkse Week van Gebed. Chris­tenen in heel Nederland bidden samen voor eenheid van chris­tenen, voor de wijk én de wereld. Missie­Ne­derland organi­seert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Deze...

homeschooler gezocht

Maand: november 2019 Lijkt het jou een uitdaging om: te wonen en werken in Centraal Azië? (vanaf sept. 2020); een nieuwe taal te leren; les te geven aan twee Neder­landse kinderen (groep 3 en groep 6); mee te draaien in een Engels team; getuige te mogen zijn van de...

Kerst in gebarentaal

Maand: november 2019 Met Kerst vieren we dat de Heere Jezus gekomen is naar deze aarde. Iedereen mag en moet dat zien. Daarom zendt vereniging Op weg met de ander op kerst­avond (24 december) een kerkdienst in gebarentaal uit via de site www.opwegmetdeander.nl. Ds....

kerken en groen

Maand: november 2019 Mensen meenemen in de verwon­dering over Gods schepping is een drijfveer voor Wim Eikelboom. Op de foto ziet u hem namens natuur­werk­groep A Rocha Zwolle langs de oever van de IJssel staan. Hij vertelt een verhaal over een door de bever...

armoedeonderzoek 2019

armoedeonderzoek 2019 taats­se­cre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkge­le­genheid nam op 8 november de resul­taten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoe­de­be­strijding. Het rapport werd haar namens de kerken...