Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
fieldlabs en kerkdiensten

fieldlabs en kerkdiensten

fieldlabs en kerkdiensten Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken) werkt aan de voorbe­reiding van een serie praktijk­proeven met kerkdiensten in kerkge­bouwen. Hierover vindt overleg plaats met de minis­teries van Justitie en Veiligheid en van...
tip: zelftest

tip: zelftest

tip: zelftest Kerken die aarzelen over voorzangers in de dienst kunnen overwegen de zangers vooraf­gaand aan de dienst een zelftest te laten afnemen. Deze tests zijn op steeds meer plekken te koop bij apotheken, drogis­te­rijen en een aantal supermarkten. De uitslag...
voorlopig besluitenboekje generale synode

voorlopig besluitenboekje generale synode

voorlopig besluitenboekje generale synode De generale synode besloot om op de a.s. zittingsdag van 8 juni de synode provi­so­risch te sluiten met het oog op de voort­zetting van de synode na Pasen 2022. Het voorlopige beslui­ten­boekje bevat de besluit­teksten zoals...
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl