Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

30 dagen gebed voor de moslimwereld

Wereldwijd is de moslim­wereld sinds 13 april bezig met de vasten­maand, de ramadan. Moslims strekken zich uit naar verdieping van hun geloof, hopen op vergeving en zegen. Sinds 1992 wordt er in de tijd van de ramadan door groepen chris­tenen gebeden voor de moslim­wereld. Al is de ramadan bij het verschijnen van deze nieuws­brief al aan de gang, hierbij een harte­lijke uitno­diging om mee te bidden.

Gebed is het machtigste middel dat de Here ons geeft in het werk van de zending. De Here Jezus zegt dat expliciet. In Lukas 10:2 zegt Hij: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Here van de oogst dat Hij werkers in zijn oogst uitzendt. Dat is een bijzondere opdracht.

De Here Jezus zegt niet: er zijn weinig arbeiders, dus maak een plan om te werven. Hij zegt niet: er zijn weinig werkers, dus geef geld, zodat er werkers aange­trokken kunnen worden. Hij zegt niet: er zijn weinig werkers, dus ga erop uit om het werk te doen. Al zullen al die dingen wel van belang zijn, Hij zegt : er zijn weinig werkers, bid daarom de Here van de oogst dat Hij werkers uitzendt.

Bij de apostelen is die les goed aange­komen. Als na de uitstorting van de Heilige Geest op het pinkster­feest de kerk groeit – met andere woorden de oogst binnen­ge­haald mag worden – is er op een bepaald moment heel veel werk. Zoveel dat de apostelen, om alles eerlijk te laten verlopen in de gemeente, hun eigen­lijke werk moeten laten gaan (Hande­lingen 6:1-4).

Ze geven daarom aan dat er anderen bij moeten komen, die het noodza­ke­lijke werk van barmhar­tigheid en gerech­tigheid uitvoeren. En dan zeggen ze: Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. Niet zonder reden noemen ze het als hun eerste taak om te volharden in het gebed.

Er zijn talloze getui­ge­nissen uit de wereld van de zending dat waar een achterban trouw was (of werd!) in het gebed, er zegen kwam op het werk dat vaak in eenzaamheid gedaan wordt.

Er is nog een reden om speciaal aandacht te vragen voor gebed in de tijd van de ramadan. Wereldwijd leven er vele miljoenen moslims in landen die voor het Evangelie niet toegan­kelijk lijken. Omgekeerd betekent dat: vele miljoenen moslims leven in delen van de wereld waar het zeer onwaar­schijnlijk is dat ze een christen tegen­komen. Zij zijn een deel van de ‘onbereikten’.

Er zijn mensen die zeggen: ze hebben geen kans (zie www.no-choice.nl/). In de gerefor­meerde belij­de­nis­ge­schriften die in Dordrecht zijn opgesteld in 1618-1619, staat dat God, om de mensen tot het geloof te brengen, in zijn goeder­tie­renheid verkon­digers van de zeer blijde boodschap zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil (DL I,4).

Daarin hoor je een echo van wat de Here Jezus zegt in Lukas 10:2. Voor een gerefor­meerd mens is dat dus een aansporing tot gebed. Laat u, laat jij je daartoe aansporen? Wie handvatten wil voor de 30-dagen van gebed: zie 30 Dagen Gebed - Frontiers.

Print Friendly, PDF & Email