Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

3de synodeweek in 1 synodedag

Na inten­sieve overweging heeft het moderamen van de generale synode besloten de derde verga­derweek te beperken tot één dag, DV dinsdag 29 september, in Nunspeet.

Het uitstel spijt het moderamen bijzonder, zeker ook vanwege het belang van wat geagen­deerd staat voor de kerken.

De corona­be­smet­tingen nemen alleen maar toe, en het aantal veiligheidsregio’s dat van het RIVM het predicaat ‘zorgelijk’ krijgt, breidt zich gestaag uit over het land. De regio Noord- en Oost-Gelderland, waarin Nunspeet ligt, heet nu nog ‘waakzaam’, maar de verwachting is reëel dat dit de komende dagen wordt opgeschaald naar ‘zorgelijk’. In dat geval zouden de afgevaar­digden niet meer met meer dan vijftig personen in een ruimte mogen verblijven. Verder komen afgevaar­digden vanuit alle delen van het land samen, gedurende lange dagen.

Het moderamen schrijft aan de afgevaar­digden onder meer: ‘Vergaat het ons niet allemaal zo, dat je je probeert te concen­treren op synode­stukken, maar met een onrustig hart over wat we allemaal meemaken? Nog afgezien van de vraag wat de Heere onze wereld, ieder van ons persoonlijk, maar ook ons als kerken misschien wil zeggen.’

Op dinsdag 29 september komt een aantal van deze vragen aan de orde, in de opening door ds. C.C. den Hertog, in het licht van Gods Woord en in verstilling van een diep afhan­kelijk gebed. De verga­dering beperkt zich tot onder­werpen die naar de inschatting van het moderamen geen uitstel kunnen hebben. Op onze website kunt u de agenda en verga­der­stukken inzien. Net als van de vorige verga­der­weken kunt u de video-opname terug­kijken via www.cgk.nl/live (gesplitst in een ochtend- en middagdeel). Een kort verslag van de bijeen­komst vindt u op de pagina met synode­nieuws.

Wij roepen de kerken op om te bidden om Gods ontferming en leiding in deze moeilijke tijden, voor het geheel van onze kerken en van Christus’ kerk wereldwijd.

 

Print Friendly, PDF & Email