Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

verruiming als balanceeract

Het is als met een balan­ceeract, zo kondigde premier Rutte de versoe­pe­lingen in de coron­a­maat­re­gelen aan. De opname­cijfers zijn nog steeds erg hoog, de zieken­huizen zijn (over)belast. Toch wil de regering vast enig perspectief bieden voor het…

voorlopig besluitenboekje generale synode

De generale synode besloot om op de a.s. zittingsdag van 9 juni de synode provi­so­risch te sluiten met het oog op de voort­zetting van de synode na Pasen 2022. Het voorlopige beslui­ten­boekje bevat de besluit­teksten zoals die door de synode zijn…

diaconaat CGK steunt vluchtelingen Tigray

Vanwege hevig geweld in de Noord-Ethio­pische regio Tigray zijn honderd­dui­zenden burgers op de vlucht geslagen. Diaconaat CGK is in samen­werking met Woord & Daad en ZOA een noodhulp­actie voor Tigray gestart. De meest kwets­baren willen we helpen…

volg de online cursus over missionair werk

Heb jij een hart voor zending / missi­onair werk in Nederland of buiten Nederland? Ben je betrokken bij een thuis­front­com­missie of wil je meer leren over inter­cul­tureel, missi­onair werk? Dan is Express-NL iets voor jou! Na twintig succesvolle…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK Werkendam

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 24 april 2021, 10:00:
  chris­te­lijke dovendag
 • 29 april 2021, 19:00:
  classis Hoogeveen
 • 27 mei 2021, 23:59:
  Classis Utrecht (Oosten)
 • 2 juni 2021, 23:59:
  Classis Amers­foort (Oosten)
 • 8 juni 2021, hele dag:
  generale synode

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email