Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK Soest

een van onze kerken

CGK Noord­s­che­schut

een van onze kerken

CGK Sliedrecht-Bethel

een van onze kerken

CGK Leerdam

een van onze kerken

CGK Lisse

een van onze kerken

CGK Veenwouden

een van onze kerken

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

noodhulp­actie Sulawesi

    Deputaten diaconaat zijn een noodhulp­actie gestart voor het Indone­sische eiland Sulawesi. Onze kerken zijn al bijna honderd jaar betrokken bij dit eiland. Wij willen dan ook graag helpen via de lokale kerken met wie we contact hebben daar. Helpt u, help jij mee?…

Hart voor West: open dag

    Welkom bij de open dag van Hart voor West. Zaterdag 3 november van 14:00 tot 17:00 uur (vrije inloop) Met rondleiding door het nieuwe pand, uitleg over het werk en muzikale momenten. Robert Fruin­straat 28, 3021 XE Rotterdam…

vacature missi­onair voorganger ICF Apeldoorn

    In verband met het terug­treden van onze gemeen­testichter en voorganger zijn we op zoek naar een   missi­onair voorganger (0,8 – 1,0 fte) Wie zijn wij? ICF Apeldoorn is een eigen­tijdse, inter­cul­turele kerk. We bouwen aan een gemeen­schap die erop gericht is om God en…

pionieren verkennen op maandag 26 november

    -> -> meld je aan vóór maandag 5 november! Heb je interesse in pionieren, wil je er meer over weten of overweeg je om te pionieren vanuit jouw gemeente? Kom dan naar de Verken­nings­avond Pionieren voor kerken­raden, evange­li­sa­tie­com­missies en andere…

diaconale projecten 2019

    De Diaconale projecten voor 2019 zijn bekend! Ze zijn gebundeld in een handzaam boekje in papiervorm, dat we voor u ook direct online hebben gezet. Zie www.cgk.nl/diaconale-projecten. Open de brochure .…..

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email