Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK Bennekom

CGK Drogeham

CGK Enschede West

CGK Oud Vossemeer

CGK Rotterdam-Oost Capelle a/d IJssel

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

vacature predikant Samen­wer­kings­ge­meente Alexan­der­polder

    De Samen­wer­kings­ge­meente Alexan­der­polder (SGA) is een veelzijdige en missi­o­naire Rotter­damse stads­ge­meente met ca. 500 leden, die samen een verlangen hebben: De SGA is een gemeente waar we God ontmoeten, waar we groeien in een persoon­lijke relatie met Hem en waar…

hoe zout is Nederland?

    We hebben onze zzzoute plekken maar eens op de kaart gezet: dit zijn de 26 CGK pioniers­plekken in Nederland en België. De zoutvaatjes geven de huidige pioniers­plekken aan. Het zijn er 26. CGK pioniers­plekken zijn er in verschil­lende vormen, aansluitend bij de…

Missie­Meter: praktisch meetin­strument voor CGK's

    Missi­onair kerk-zijn kan op heel veel verschil­lende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw gemeente? En hoe denken de mensen in uw kerk eigenlijk over missi­onair zijn? Een Missie­Meter geeft het antwoord. De Missie­Meter is een praktisch meetin­strument…

diake­nendag 10 maart

    Bent u erbij? Op 10 maart houden we onze jaarlijkse diake­nendag, in Wezep. Met als thema: Kerk dicht bij mensen. Er is weer veel te ontdekken en uit te wisselen deze ochtend. Daarvoor kunt u twee deelsessies kiezen uit de twaalf aange­boden deelsessies. Ook is er…

diaconaal nieuws!

    De diaco­naat­nieuws­brief van februari is uit, met onder meer op pagina 1 infor­matie over onze biddag­col­lec­te­doel­sug­gestie en op pagina 2 een verslag van de - met uw steun - gegeven noodhulp in Afrika (Nigeria). Op pagina 3 treft u zoals altijd weer een overzicht…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 6 maart 2018, 23:59: Classis Groningen (Noorden)
  • 7 maart 2018, 21:00: Classis Zwolle (Noorden)
  • 7 maart 2018, 23:59: Classis Amers­foort (Oosten)
  • 7 maart 2018, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)
  • 7 maart 2018, 23:59: Classis Dordrecht (Zuiden)

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email