Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature secretaresse zending

Het Diensten­bureau is op zoek naar een secre­ta­resse met een warm hart voor zending. Het betreft een veelzijdige, zelfstandige functie van 20 uur, met afwis­se­lende taken.  Je onder­steunt niet alleen het deputaat­schap zending en de zendings­con­sulent,…

ventileren: zet ramen en deuren open

Naar aanleiding van vragen over venti­latie en aerosolen hebben wij op de website van het RIVM infor­matie gevonden die ook voor kerken relevant kan zijn. Het daar gepubli­ceerde onder­zoeks­verslag is gericht op de sector gezond­heidszorg. De…

kijkje achter de schermen van een eredienst

Ds. Bert Renkema: ‘Wat je mist, is op het moment van de preek zelf contact hebben met mensen. Dat is wel echt anders.’ In Middelburg kerken CGK en GKv samen in de Kruiskerk. In een interes­sante video krijgen we een blik op het werk achter de…

veelgestelde vragen over corona en kerk(diensten)

We ontvangen bij het Diensten­bureau veel vragen uit de kerken, naar aanleiding van de richt­lijnen en het format gebruiksplan. Daar zijn we blij mee, we denken graag mee. Inmiddels hebben we op de website een pagina gemaakt met vragen en antwoorden…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Boskoop

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 20 juni 2020, hele dag: trainingsdag missi­onair leertraject 2019-2021
  • 26 september 2020, hele dag: Op Missie! dag missi­onair leertraject 2019-2021
  • 1 oktober 2020, 23:59: Classis Haarlem (Westen)
  • 3 oktober 2020, hele dag: bonds­zang­middag BCGZN
  • 6 oktober 2020, 03:00: Classis Rotterdam (Zuiden)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email