Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK Bennekom

CGK Ridderkerk

CGK Rotterdam Centrum

CGKv Veendam

CGK Zwijn­drecht

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Veenen­daals Zzzout

    'We zagen de Zzzout­folder op de kerken­raad­s­tafel en dachten: dat kunnen we niet laten liggen!' Zomaar een citaat van één van de 14 kerken­raden die we ontvingen tijdens de ‘Zzzout’-informatieavonden in maart. Zij lieten zich infor­meren over het missi­onair…

diaconaal nieuws!

    De diaco­naat­nieuws­brief van maart is uit, weer boordevol met divers diaconaal nieuws. Op woensdag, biddag, collec­teerden diverse gemeenten voor CAM020 Water­voor­ziening. Met de vijvers die worden aangelegd floreert de hele gemeen­schap. Deze uitge­lichte foto…

de stoute schoenen in Heerhugo­waard

    Alrik Vos, evangelist in Heerhugo­waard, zonk de moed niet in de schoenen, al was daar wel aanleiding voor. Integendeel, hij trok zelfs de stoute schoenen aan om het lokale buurthuis open te houden, van groot belang voor de wijk en voor zijn eigen chris­te­lijke…

inspi­ratie voor Kerkproe­verij 2018

    Op vrijdag 6 april is er een inspi­ra­tiedag voor kerken­raden en enthou­siaste leden van de kerken ter voorbe­reiding op de lande­lijke Kerkproe­verij 2018. De dag vindt plaats bij de KRO-NCRV in Hilversum. Presen­tatie van de inspi­ra­tiedag ligt in handen van Leo Fijen.…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email