Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK Harderwijk

CGK Goes

CGK Maarssen

CGK Ridderkerk

CGKv IJmuiden

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

diaconaal nieuws!

    De diaco­naat­nieuws­brief van april is uit, boordevol diaconaal nieuws. Met o.a. aandacht voor de diaconale projecten in het Engels op deze website. We hebben de projec­ten­teksten vertaald voor onze partners in het buitenland maar ook voor gemeen­te­leden die de…

diensten­bureau gesloten

    Op dinsdag 24 en vrijdag 27 april is het CGK Diensten­bureau gesloten. Op dinsdag vanwege een perso­neels­uitje, op vrijdag vanwege Koningsdag. Op de overige dagen zijn wij u graag van dienst!

acta generale synode 2016-2017 verschenen

    De Acta van de generale synode 2016-2017 zijn verschenen. De besluiten werden al eerder afzon­derlijk gepubli­ceerd in Besluiten, een uitgave van Ambtelijk Contact die in mei 2017 verscheen. In deze Acta staan het verslag van de bespre­kingen en voorstellen die tot…

ds. Van 't Spijker nieuwe zendings­con­sulent

    Deputaten zending maken met vreugde bekend dat zij per 1 juni 2018 ds. Willem van ‘t Spijker benoemen als zendings­con­sulent voor onze kerken. Van ‘t Spijker is de opvolger van ds. Arjan Hilbers, die per 1 september terug­treedt vanwege pensi­o­nering. Ds. Van ‘t…

vacature penning­meester

    Deputaten evange­li­satie zoeken met ingang van de volgende synode­pe­riode (D.V. maart 2020) een   penning­meester   de beoogde kandidaat heeft kennis van finan­cieel beleid, van begroten tot verant­woorden; heeft hart voor missi­onair werk; is in staat een verbin­dende…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email