Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

materialen hulpverlenings-zondag

Heeft uw diaconie het hulpver­le­nings­zon­dag­ma­te­riaal besteld? Volgende week versturen we de materialen naar de diaco­nieën. Zonder bestelling sturen we het standaard­pakket toe. Vanwege de huidige omstan­dig­heden verzenden we in dat geval per gemeente…

Nederland zendingsland

Vreugde na verdriet. De CGK in Alblas­serdam moest in juni sluiten. Maar in september ging de kerk weer open: nu als buurthuis. U leest erover op pagina 18 van de nieuwste Doorge­ven­uitgave, die in het teken staat van: Nederland zendingsland. Ook in…

routekaart kerken in december gereed

    In het Refor­ma­to­risch Dagblad stond op 21 november een artikel over de zogenoemde route­kaart voor de kerken. Een hulpmiddel dat bij het CIO (inter­ker­kelijk contact met de overheid) in ontwik­keling is.   niet gereed niet openbaar…

zingen met Kerst?

    Een relevante vraag voor kerken. De overheid heeft op 17 november de regels voor het zingen aange­scherpt, vermoe­delijk mede vanwege de toename van zangbij­een­komsten rond Kerst. Deze aange­scherpte regels roepen wel enige verwarring op.…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Kerkwerve

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbuerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email