Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

3de synodeweek in 1 synodedag

Na inten­sieve overweging heeft het moderamen van de generale synode besloten de derde verga­derweek te beperken tot één dag, DV dinsdag 29 september, in Nunspeet. Het uitstel spijt het moderamen bijzonder, zeker ook vanwege het belang van wat…

inschrijving geopend

    Heb je interesse in pionieren, wil je er meer over weten of overweeg je om te pionieren vanuit jouw gemeente? Neem dan deel aan de 'Verken­nings­avond Pionieren' voor kerken­raden, evange­li­sa­tie­com­missies en andere geïnte­res­seerden. Voor…

met of zonder slagroom?

    ‘De slagroom is er wat af,’ consta­teert de koster van Surhuis­terveen. Maar niettemin wil hij met zijn gemeente kijken naar de mogelijk­heden. We staan met elkaar voor een nieuw kerkelijk seizoen. Nog steeds gelden er coron­a­maat­re­gelen.…

Micha Zondag 2020 ‘Delen in vrijheid’

Micha Nederland nodigt kerken uit om op zondag 18 oktober stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting. ‘Dat slavernij verkeerd is, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens,’ aldus Annemarthe Westerbeek, ‘maar helaas vertaalt zich dat nog…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Groningen Jeruza­lemkerk

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 1 oktober 2020, 23:59: Classis Haarlem (Westen)
  • 3 oktober 2020, hele dag: bonds­zang­middag BCGZN
  • 6 oktober 2020, 03:00: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 7 oktober 2020, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)
  • 7 oktober 2020, 23:59: Classis Den Haag (Westen)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email