Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nieuwsbrief CGK missionair is uit

Behoefte aan hoopgevend nieuws? Lees dan snel de nieuws­brief van evange­li­satie. Er gebeuren mooie dingen in Haarlem, Lelystad en Apeldoorn.

Apeldoorn-centrum positief over pilot met Focus

Aan (evangelisatie)activiteiten geen gebrek in de Barna­baskerk in Apeldoorn. Toch startte deze gemeente met het missi­o­naire leertraject Focus, om de bestaande activi­teiten met een meer missi­o­naire insteek te gaan doen. Ze vertellen hoe het gaat.

nieuwsbrief diaconaat is uit

Deze maand in de nieuws­brief diaconaat: de laatste materialen voor hulpver­le­nings­zondag staan online, onze noodhulp in Pakistan gaat door, Eloiza heeft weer hoop voor de toekomst en gevan­genen hebben u nodig.

Bethelkerk Veenendaal zoekt tweede predikant

De Bethelkerk in Veenendaal wil graag een tweede predikant beroepen. CGK predi­kanten die zich geraakt en gedreven voelen, worden van harte uitge­nodigd om te reageren.

gedragscode kerkelijk werker

Het Samen­wer­kings­verband Seksueel Misbruik in Kerke­lijke Relaties (SSMKR)  - waarbij ons kerkverband  is aange­sloten - heeft een model-gedragscode opgesteld voor alle kerkelijk werkers. Deze gedragscode is niet alleen bestemd voor professionele…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 5 februari 2023, hele dag:
  hulpver­le­nings­zondag
 • 7 maart 2023, 19:00:
  Classis Groningen (Noorden)
 • 14 maart 2023, 14:00:
  Classis Apeldoorn (Oosten)
 • 15 maart 2023, 09:30:
  Classis Amers­foort (Oosten)
 • 22 maart 2023, 19:00:
  Classis Dordrecht (Zuiden)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email