Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

relevant in de stad: hoe?

    als kerk relevant zijn voor de stad… Lees de ervaringen van ds. Rein den Hertog.   ‘Ik ben er echt van onder de indruk hoe een volstrékte minderheid je als christen in Amsterdam bent. Als ik op zondag­ochtend door het Vondelpark…

vacature CGJO: fondsenwerver (8 uur p.w.)

    De CGJO heeft een mooie vacature: een fondsen­werver voor 8 uur per week. Ken je de CGK van binnen en gaat je hart sneller kloppen van jonge­renwerk? Check dan de volledige tekst op de website van de CGJO.

Zzzout in 2020

    Noteer: infor­ma­tie­avond missi­onair leertraject woens­dag­avond 18 maart in Veenendaal aanvang 19.45 uur Met een team van uw gemeente nadenken en werken aan missi­onair zijn in de omgeving van uw kerk? Dat kan in het missi­onair…

vacature koster Apeldoorn-C.-Barnabaskerk

    De Chris­telijk Gerefor­meerde Kerk Apeldoorn-Centrum (Barna­baskerk) is per 1 april 2020 op zoek naar een Koster m/v voor een parttime dienst­verband (gemiddeld 20 uur per week). Wie zoeken wij? Wij zoeken een koster die: als…

diaconale dag 2020

Bewogen in beweging is het thema van de lande­lijke diaconale dag. Het programma is gevarieerd en de workshops beloven boeiend te worden. Hoofd­spreker is André Rouvoet. De diaconale dag (voorheen diake­nendag) wordt gehouden op zaterdag 21 maart in…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Urk Eben Haëzer

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 3 maart 2020, 03:00: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 3 maart 2020, 23:59: Classis Groningen (Noorden)
  • 4 maart 2020, 23:59: Classis Amers­foort (Oosten)
  • 4 maart 2020, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)
  • 4 maart 2020, 23:59: Classis Den Haag (Westen)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email