Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nieuws van diaconaat

De nieuws­brief van diaconaat is uit. Lees over de toekomst van jongeren, de warmte van een gezin en een sponsorloop voor Peru, maar ook over zelf betrokken raken bij Gods missie in de wereld.

uw steun voor noodhulp Oekraïne

Alweer meer dan een jaar geleden brak de oorlog in Oekraïne uit en vroegen we u onze noodhulp daar te steunen. Er kwam maar liefst zo’n € 450.000 binnen! In dit verslag leest u wat we met uw steun konden doen. Een verslag van feiten en persoonlijke…

benefietconcert voor Thailand

U bent van harte uitge­nodigd voor het benefiet­concert voor Thailand op zaterdag 17 juni. Meer infor­matie leest u hier …

nieuw verschenen: basisboek missiologie

Recent verscheen het boek 'Betrokken in Gods missie' bij uitgever KokBoe­ken­centrum. Dit basisboek missi­o­logie is bedoeld om studenten aan theolo­gische oplei­dingen en werkers in de kerk te helpen om doordacht en positief betrokken te zijn bij Gods missie in de wereld.

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 3 oktober 2023, 09:00:
    Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 4 oktober 2023, 14:00:
    Classis Apeldoorn (Oosten)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email