Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

missionair jaarverslag 20|21

    Gods missie brengt mensen in beweging! Daar mogen we over lezen in het missi­onair jaarverslag van de CGK. Toen we voor dit jaarverslag terug­keken op het afgelopen jaar, werden we stil van de liefde en trouw die in al die bladzijden…

vacature diaconaal consulent

Op het Diensten­bureau is een plekje vrij voor een diaconaal consulent m/v (0,4-0,5 fte). Solli­ci­teren kan tot 5 november 2021.

eindelijk nieuwe Bijbelvertaling in Tanzania

Op 31 augustus was het eindelijk zover: in Tanzania werd het Simbiti Nieuwe Testament overge­dragen aan de bevolking. André en Dorien Kamphuis, uitge­zonden door de gemeente Ede en Wycliffe Bijbel­ver­talers, werkten mee aan deze vertaling.  André en…

adviseur jeugdwerk bij de CGJO

een mooie vacature voor een jeugd­werk­ad­viseur voor 16 uur per week! Heb jij liefde voor God en Zijn Kerk, hart voor kinderen, geloofs­op­voeding en jongeren? De CGJO zoekt ter versterking van het team, speciaal op het gebied van geloofs­op­voeding, een…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Heerde

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl