Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Hoorn van Afrika

    Dit kleine meisje in de armen van haar zus is duidelijk ondervoed. Kleine kinderen in Oost-Afrika - waar de ergste droogte sinds veertig jaar heerst - hebben vandaag nog eten nodig. Elke dag maakt verschil. Daarom is Diaconaat in…

landelijke contactdag Interkerkelijk Dovenpastoraat

Op zaterdag 12 november 2022 wordt de lande­lijke contactdag van het Inter­ker­kelijk Doven­pas­toraat (IDP) gehouden in de Regen­boogkerk van de PKN aan de Nassaulaan 22 in Hilversum. Dit jaar wordt een beetje 'uitgepakt'  vanwege het 50-jarig bestaan…

Moet alles wat kan?

    Als medewerker in de zorg sta je vast wel eens stil bij de vraag hoelang blijf je iemand doorbe­han­delen. En als je over die vraag nadenkt, zullen onder­lig­gende vragen wellicht bij je opkomen: ’Moet alles wat medisch nog kan? Dat zal…

nieuwe diaconale projecten

Onze nieuwste projecten staan nu online. In Burundi helpen we straat­kin­deren en kinderen met een beperking aan een veilige plek: www.cgk.nl/bur154. In Kenia zoeken we via missi­o­naire diaconale werkers Olweny kwetsbare hiv/aidspatiënten op:…

leren van kerken in Noord-Italië

Sinds een aantal jaar steunen zendings­de­pu­taten kerkplan­tings­pro­jecten in Europa. Dat betekent niet alleen maar dat er jaarlijks een bedrag aan steun wordt overge­maakt aan die projecten. Tijdens werkbe­zoeken aan die projecten blijkt dat er heel…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK Rijnsa­ter­woude

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 4 oktober 2022, 09:00:
  Classis Rotterdam (Zuiden)
 • 4 oktober 2022, 13:30:
  Classis Groningen (Noorden)
 • 5 oktober 2022, 14:00:
  Classis Apeldoorn (Oosten)
 • 6 oktober 2022, N/A:
  Classis Amsterdam (Westen)
 • 8 oktober 2022, hele dag:
  toogdag Gerefor­meerde Bijbelstichting

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl