Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

voor het hele gezin: 40-dagentijd in lego

Tip van de CGJO: een veertig­da­gen­tijd­project in lego. Het project bestaat uit zeven kleine bouwwerken, die uitein­delijk het grote bouwwerk vormen op de afbeelding van dit bericht. Hiermee sta je stil bij verschil­lende momenten uit het leven van…

diaconale bemoediging uit Sneek

Wat hadden we net als u gehoopt dat onze kerken onder­tussen het mooie (diaconale) werk weer als vanouds konden uitvoeren. Nu de corona­crisis echter aanhoudt, vinden we het als Diaconaat CGK extra belangrijk u te bemoe­digen. Met een inspirerend…

deur op een kier voor het jongerenwerk

Minister-president Rutte was er deze week duidelijk over, dat we nog steeds in een zorge­lijke situatie zitten als het om het aantal besmet­tingen gaat. Toch is er meer ruimte gekomen, vooral voor onze jongeren. De kinderen van het primair onderwijs…

hóe dan? pionieren in coronatijd…

    Hoe kun je - juist nu - van betekenis zijn in je wijk of buurt met het levende Woord van God? Ontdek het op onze online verken­nings­avond op woensdag 3 maart, speciaal over missi­onair pionieren in coronatijd. Geen reden om stilletjes…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK Rijnsburg

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 2 maart 2021, 23:59:
  Classis Groningen (Noorden)
 • 3 maart 2021, hele dag:
  online verken­nings­avond pionieren
 • 3 maart 2021, 23:59:
  Classis Amers­foort (Oosten)
 • 3 maart 2021, 23:59:
  Classis Apeldoorn (Oosten)
 • 3 maart 2021, 23:59:
  Classis Dordrecht (Zuiden)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email