Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK Den Haag

CGK Onstwedde

CGK Rotterdam Centrum

CGK Veenendaal Pniël De Poster

CGK Zwolle Noorderkerk

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

vacature recep­ti­onist / secre­ta­rieel medewerker m/v

    Op het landelijk kerkelijk bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken - het Diensten­bureau in Veenendaal - is ruimte ontstaan voor het aantrekken van een recep­ti­onist / secre­ta­rieel medewerker m/v. Het betreft een parttime functie van 16 uur. Het…

diaconaal nieuws!

    De diaco­naat­nieuws­brief van mei is uit, boordevol diaconaal nieuws. Goed nieuws over bijvoor­beeld het naaiatelier in Egypte, dat onze kerken steunen: een dubbel aantal vrouwen kunnen nu daar aan het werk! Vanzelf­sprekend zijn er ook zorgen. Ver weg en dichtbij.…

vacature finan­cieel beleids­me­de­werker

    Op het landelijk kerkelijk bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken - het Diensten­bureau – is ruimte ontstaan voor het aantrekken van een finan­cieel beleids­me­de­werker. Het betreft een parttime functie van ca. 32 uur. Het Diensten­bureau voert voor de…

Doorgeven is uit!

Projec­ten­nummer: de evange­li­sa­tie­con­su­lenten Petra de Jong en ds. Peter Visser strooien samen zout. Overvloedig. Het glipt door de kleinste kiertjes en gaatjes. Ook zending en diaconaat strooien zout. In ons land en in de wereld. Strooit u mee? Wij zijn het zout, zegt…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email