Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

CGKV Hilversum

CGK Veenendaal Bethel

CGKV Doesburg

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Op handen | Cursus geloofs­op­voeding

    Op handen is een cursus die iedereen kan organi­seren om jonge ouders toe te rusten in de (geloofs)opvoeding. Het materiaal bestaat uit een handleiding en werkboek, daarnaast is er een training beschikbaar voor de cursusleiders.Voor wie?Deze cursus is…

voorjaar­s­tournee Israël­con­sulent over Pesach

    Van 27 maart t/m 5 april 2019 deelt drs. Albert Groot­hedde zijn bevin­dingen in Israël met kerken en gemeenten in Nederland. Hij is beschikbaar om ook in uw gemeente een lezing of presen­tatie te houden. Thema is: Pesach en Pasen; hoe verhouden de feesten…

pionieren verkennen op maandag 8 april

    -> -> meld je aan vóór maandag 18 maart!Heb je interesse in pionieren, wil je er meer over weten of overweeg je om te pionieren vanuit jouw gemeente? Kom dan naar de Verken­nings­avond Pionieren voor kerken­raden, evange­li­sa­tie­com­missies en andere…

diake­nendag 16 maart

    Bent u erbij? Op 16 maart houden we onze jaarlijkse diake­nendag, in Veenendaal. Met als thema: Een kerk die hélpt!Een kerk die hélpt, is een kerk die leeft van genade en die omziet naar elkaar en anderen, in woord en daad. Maar hoe gaat dat anno 2019? En…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 20 februari 2019, 23:59: Classis Amers­foort (Oosten)
  • 20 februari 2019, 23:59: Classis Dordrecht (Zuiden)
  • 21 februari 2019, 19:30: toerus­tings­avond Evange­liestek
  • 27 februari 2019, 10:00: inloopdag GBS
  • 28 februari 2019, hele dag: classis Hoogeveen

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email