Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK 's-Gravendeel

een van onze kerken

CGK Noordeloos

een van onze kerken

CGK Mijdrecht

een van onze kerken

CGK Enschede-West

een van onze kerken

CGK Genemuiden

een van onze kerken

CGK Broek­ster­woude Petrus

een van onze kerken

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

doet u mee?

    Op verzoek van de generale synode maakt het Diensten­bureau een plan om de commu­ni­catie van kerk(verband) met leden te verbe­teren. We hebben een enquête gemaakt met 9 korte vragen. Met uw antwoorden helpt u ons geweldig! Klik op:…

pionieren verkennen op maandag 26 november

    Heb je interesse in pionieren, wil je er meer over weten of overweeg je om te pionieren vanuit jouw gemeente? Kom dan naar de Verken–avond Pionieren! Hoe bereik je met een andere vorm van kerkzijn mensen die nu (nog) niets met de kerk hebben? Wat komt daarbij…

Doorgeven is uit!

Ze zit daar al een tijdje. Wachtend totdat ze aan de beurt is. Deze Senagalese vrouw doet wat wij dan ook vaak doen: ze pakt haar telefoon. Afrika volgde Europa snel op wat mobiele telefonie betreft. Dat mag tot zegen zijn voor de projecten. Zoals voor deze vrouw, die…

diaconale projecten 2019

    De Diaconale projecten voor 2019 zijn bekend! Ze zijn gebundeld in een handzaam boekje in papiervorm, dat we voor u ook direct online hebben gezet. Zie www.cgk.nl/diaconale-projecten. Open de brochure .…..

Week van Gebed 2019

    In uw aandacht aanbe­volen! 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de chris­tenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek…

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 28 september 2018, 15:30: symposium Kind en Geloof
  • 29 september 2018, 14:00: LCJ: themadag 30+
  • 2 oktober 2018, 23:59: Classis Groningen (Noorden)
  • 2 oktober 2018, 23:59: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 3 oktober 2018, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email