Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

diake­nendag 16 maart

    Het is bijna zover! Bent u erbij? Wees er snel bij. Op 16 maart houden we onze jaarlijkse diake­nendag, in Veenendaal. Met als thema: Een kerk die hélpt!Een kerk die hélpt, is een kerk die leeft van genade en die omziet naar elkaar en…

vacature theoloog-trainer

    Via Nova is een gemeen­schap in Amsterdam, met Jezus als basis en oriën­ta­tiepunt. We vertrouwen op vergeving en liefde, concreet gemaakt in het weerbar­stige leven. Dat is een voort­du­rende ontdek­kings­tocht. Iedereen is welkom om op zijn…

emeritaat per 1 november 2019

    De classis Middelburg verga­derde op 7 februari, ditmaal in Zaamslag, in verband met de emeri­taats­aan­vraag van ds. H.H. de Haan. Hem werd, na onderzoek door de classis en deputaten naar art. 49 K.O., emeritaat verleend op de meest…

pionieren verkennen op maandag 8 april

    -> -> meld je aan vóór maandag 18 maart!Heb je interesse in pionieren, wil je er meer over weten of overweeg je om te pionieren vanuit jouw gemeente? Kom dan naar de Verken­nings­avond Pionieren voor kerken­raden,…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Almelo

twitter

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 21 maart 2019, hele dag: CGJO trainingstour Goes
  • 21 maart 2019, 17:30: toerus­tings­avond over vrijwillig levens­einde
  • 23 maart 2019, hele dag: ambts­dra­gers­bij­een­komst CGK/HHK
  • 26 maart 2019, 10:30: CGK Vrouwendag
  • 27 maart 2019, N/A: Parti­cu­liere synode van het Zuiden

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email