Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

vacature pastoraal werker in Bunschoten

    Een functie van 24-32 uur per week. Door het naderende vertrek van de huidige pastoraal werker zoekt de kerkenraad geschikte kandi­daten voor met name het ouderen­pas­toraat, crisis­pas­toraat, jeugd­pas­toraat en catechese. Specifiek voor…

alles mag wat op 1,5 meter kan

    Ja, dat geldt dus vanaf zaterdag 26 juni ook voor de kerken. Dé basis­regel voor alle activi­teiten binnen en buiten is: alles mag wat op 1,5 meter kan. Daarnaast blijven de overige basis­regels van kracht: was je handen, blijf thuis bij…

diaconale bemoediging uit Rolde

Nu er na de lockdown langza­merhand meer mogelijk is, kunnen kerken het mooie (diaconale) werk weer uitbreiden of beter vorm geven. In deze overgangsfase willen we als Diaconaat CGK opnieuw bemoe­digen. Ditmaal met een bijzonder verhaal - zie de film…

informatiebrief juni 2021

In de infor­ma­tie­nieuws­brief van juni infor­meren wij commissies van beheer en penning­meesters over zaken omtrent de ANBI. Ook geven we infor­matie over de nieuwe wet bestuur en rechts­per­sonen aan u door. Lees meer …

zelf speelgoed maken

Speelgoed koop je in Nederland in de winkel. In D’Kar, een dorpje in de Kalaha­ri­woestijn, zijn geen speel­goed­winkels. Maar waar spelen de kinderen dan mee? Ze maken zelf hun speelgoed en zijn daar heel goed in. In de gemeente van Leerdam wilden de…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGKV Broek op Langedijk

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 1 september 2021, N/A:
    Parti­cu­liere synode van het Westen
  • 5 oktober 2021, 23:59:
    Classis Groningen (Noorden)
  • 7 oktober 2021, 23:59:
    Classis Amsterdam (Westen)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email