nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | oktober 2020
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]

adopteer en bezoek een diaconaal project

God is werkzaam in de wereld
We willen graag groepen - jongeren én ouderen - laten zien hoe God werkzaam is in de wereld en hoe we daar een steentje aan kunnen bijdragen.
Meer lezen

uitstel diaconale dag

bewogen in beweging
Eerder dit jaar verschoven we de diaconale dag 'Bewogen in beweging' naar 21 november. Corona speelt ons helaas nog steeds parten. Daarom is voor dit jaar de diaconale dag in zijn geheel afgelast. Wij hopen dat we in het voorjaar van 2021 (in een alternatieve vorm) weer samen kunnen komen.

nodigt u Marjanne Hendriksen uit?

voor een presentatie in uw gemeente
In de laatste nieuwsbrief van Marjanne Hendriksen schreef zij dat ze vanwege de corona-epidemie toch onverwachts naar Nederland moest. Dat geeft onze kerken in Nederland de gelegenheid om haar uit te nodigen.
Meer lezen

voorkom een hongersnood

met hulpverlening in Mozambique
Al bijna twee decennia steunt diaconaat het hulpverleningswerk in de provincie Zambezia in Mozambique. Dat werk duiden we aan met ‘voedselzekerheid’. Je kunt dat omschrijven met het voorkomen van hongersnoden in deze provincie.
Meer lezen

een diaconale dienst in uw gemeente

ds. Erjan van der Linde komt graag
Graag gaat onze diaconaal consulent ds. Erjan van der Linde voor in een diaconale dienst. Hoe ben je nu een diaconale gemeente? Wat zegt de bijbel ons? Hoe doe je dat in een gebroken wereld? En hoe helpen we wie geen helper heeft (Psalm 72)?
Meer lezen

hulpverleningszondag op 7 februari 2021

de voorbereidingen zijn gestart
We hopen de hulpverleningszondag op 7 februari 2021 te houden. Begin volgende maand ontvangen alle diaconieën een e-mail met een online bestelformulier voor materialen, waaronder ook kindermaterialen.
Meer lezen

achterblijvende inkomsten

De inkomsten voor onze projecten blijven wat achter. Daar zijn begrijpelijke redenen voor. We brengen het graag onder uw aandacht. Kunt u wat extra’s doen?
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website