nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | januari 2021
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]

de hulpverleningszondag komt eraan!

de hulpverleningszondag komt eraan!
Nog een paar weken en het is hulpverleningszondag. U heeft daarvoor als gemeente al de nodige materialen ontvangen om (digitaal) uit te delen. Voor het kinderwerk is een vertelschets en een verwerking beschikbaar gesteld. Verder heeft uw (gast)predikant een preekschets ontvangen over het thema Vertrouwen vinden. Hoe vinden we vertrouwen in deze lastige tijd? Diaconaal consulent Erjan van der Linde ...

Meer lezen

luistergroepen voorzien in grote behoefte!

Luistergroep met bloemen
Nieuws van een van de hulpverleningszondag-projecten! Hart voor Noord in Amsterdam heeft gelukkig een hele serie Luistergroepen kunnen aanbieden tijdens de coronacrisis. Juist in deze tijd hebben mensen behoefte aan een luisterend oor. Onderaan de webpagina van dit project in het blauwe kader leest u meer …

Senegal: hartelijk dank voor jullie noodhulp!

kijk hier het verslag helemaal uit Senegal
Dankzij alle bijdragen aan het coronanoodfonds hielpen missionair diaconaal werkers Jan en Tabitha Kieviet in Senegal o.a. christelijke klinieken met medisch beschermmateriaal. Bekijk het videoverslag hierboven om een indruk te krijgen van wat u heeft mogelijk gemaakt. Ook hielden zij gezinnen met voedselpakketten in leven. Lees meer over gegeven noodhulp tijdens de mondiale coronacrisis …
Wilt u meer weten van het bijzondere werk dat Jan en Tabitha Kieviet in het overwegend islamitische Senegal doen? Vanaf 1 maart zijn zij op verlof in Nederland. Mail naar tfc@kieviet.org en nodig hen uit in uw gemeente!

opbouwen richting het nieuwe seizoen?

opbouwen richting het nieuwe seizoen?
Diaconaal consulent Rudolf Setz kijkt voorzichtig al een beetje vooruit in coronatijd: hoe zal het nieuwe seizoen zijn? Voor diaconieën, CDV’s, CDC’s en andere diaconale ‘teams’ … Maar ook nu: hoe vindt het werk voortgang? Velen kijken uit naar weer – op afstand – samen te kunnen komen, maar de lockdown lijkt verlengd te worden. Wij ondersteunen u heel graag bij het (digitaal) door laten gaan van het diaconale werk (CDC’s, diaconieën) en de diaconale uitwisseling (CDV). Lees meer…

een baby gered en een moeder hersteld

een baby gered en een moeder hersteld
In Oekraïne, Kiev, steunen we als diaconaat CGK Father’s Home, een opvangcentrum voor jonge moeders. Daar zijn er veel van in deze stad en de overheid geeft hier nagenoeg geen zorg aan. Bestuurslid Wilma van Roekel zegt hierover: ‘Doordat het voormalige communistische regiem geen aandacht had voor het gezin als hoeksteen van de samenleving vallen de meest kwetsbaren zoals kinderen, Lees meer...

dank u wel!

DD Thank you - Mozambique 800x600
Over 2020 ontvingen we voor onze projecten (boven verwachting, zie vorige nieuwsbrief) voldoende middelen (ruim € 360.000, inclusief de opbrengsten van de hulpverleningszondagcollectes) om ze te ondersteunen en zelfs iets meer dan dat. We konden de liefde van Jezus Christus zichtbaar maken door deze daden van barmhartigheid en gerechtigheid. Dat willen we als diaconaat CGK graag markeren. Niet dat we nu achterover leunen, integendeel. Het stimuleert ons om voor 2021 door te gaan.
Voor onze Corona en Beiroet noodhulp kwam samen meer dan € 350.000 binnen. Hiermee konden we veel hulp bieden. In deze nieuwsbrief lees je bijvoorbeeld wat we concreet in Beiroet met jullie gaven konden doen. Wat kunnen we in een gebroken wereld ons steentje bijdragen om goed te doen in Jezus’ naam. Hier worden we bij diaconaat CGK echt warm van en enthousiast. We kunnen meer dan we denken.
Wilt u vanaf nu de projecten uit DIACONALE PROJECTEN 2021 gebruiken? De projecten zijn ook te vinden op de website, klik hier. Als u informatie over onze projecten wil, dan horen we dat graag. We verzorgen er ook video’s over en meer. Wil u als gemeente een project voor een jaar of meer adopteren (en je ‘eigen’ maken) dan komen we graag langszij!

diaconaat CGK helpt Beiroet

diaconaat CGK helpt Beiroet
Beiroet is op 4 augustus 2020 getroffen door een enorme ramp. Er vielen 200 doden en duizenden gewonden. De helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen werden dakloos. Diaconaat CGK zorgt met de noodhulpcollecte voor het herstel van 500 huizen. Hierbij een impressie van de omvang van de ramp en het begin van het herstelwerk. Lees meer...

Marinka als medewerker diaconaat

DD Marinka Valkenburg 800x600
Van harte heten we Marinka Valkenburg welkom als secretaresse diaconaat op het Dienstenbureau. Marinka zal maandag, dinsdag en woensdag beschikbaar zijn voor vragen over onze diaconale projecten en de beleidsmedewerkers ondersteunen door verslagen van vergaderingen te maken en nog veel meer. We hopen dat ze met het werk de kerken en ons werk tot zegen mag zijn.

gebedspunten

Bidden is de motor van ons werk als diaconaat CGK. Wilt u deze gebedspunten doorgeven aan uw predikant voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt daar natuurlijk ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Knip en plak daarvoor de betreffende link via deze pagina!

Wilt u bidden voor:
  • Een fijne en gezegende Hulpverleningszondag op 7 februari a.s.? Dat we bewogen mogen worden en zijn met de nood in deze wereld, dichtbij en ver weg.
  • Het classicale diaconale werk van onze kerken.
  • Het werk dat de leiding van Father’s House in Kiev mag doen om zo’n 12 alleenstaande moeders met hun babies en kinderen op te vangen en een thuis te bieden.
  • Het werk in Beiroet. Dat het herstelwerk door mag gaan en er niet opnieuw onregelmatigheden zullen komen.
  • Het diaconale bureau in Veenendaal en in het bijzonder de nieuwe kracht, Marinka Valkenburg.
  • We danken voor de hulp in corona-situaties die we konden bieden op zoveel plekken in de wereld.
  • We danken voor het werk dat diaconaat CGK afgelopen jaar mocht doen op 35 plekken in deze wereld.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website