nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | februari 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

hulpverleningszondag in Doorgeven

Geef het door!
Doorgeven staat deze maand helemaal in het teken van de hulpverleningszondag van afgelopen zondag. Lees meer over de koffieboeren in Nicaragua (p.4-5) en de Luistergroepen uit Amsterdam-Noord (p. 6-7 of download het uitgebreidere artikel). Neem ook een kijkje op de fotopagina (p. 11). Uw hulpverleningszondaggift is nog steeds van harte welkom: www.cgk.nl/hvz.
Download deze Doorgevenuitgave …

nieuwe wegen voor de diaconie in coronatijd

diaken in Bunschoten
Diaken Koelewijn vertelt enthousiast hoe juist de coronacrisis een positieve impuls kan geven aan de zorg voor elkaar in de gemeente. De gemeente van Bunschoten gebruikt Scipio App, wat z’n vruchten afwerpt voor de collecte in coronatijd. Maar de app biedt deze gemeente veel meer! De diaconie vraagt zich af: zijn er gemeenten die ervaringen hebben met een gavenbank via een app? Lees meer …

hulpverleningszondag: gebruik materialen

Lichtje in je huis
Veel kerken hebben meegedaan met de hulpverleningszondag, fantastisch! In de diensten kwam het thema ‘vertrouwen vinden’ aan de orde en er zijn kinderwerkjes en flyers van te voren rondgebracht en digitaal verspreid. Wat is er in uw gemeente met de materialen gedaan? We zijn daar erg benieuwd naar. Stuur een foto of vertel ons erover via diaconaat@cgk.nl of het contactformulier. In een volgende nieuwsbrief delen we dan graag het resultaat.

Luana kan vandaag haar moeder helpen

heerlijk weer
Kerken in Zuid-Brazilië startten het Jeugdcentrum Jardim Colonial in Castro. Ds. Arjan Witzier (Apeldoorn Centrum) was in deze omgeving predikant en hij zegt: ‘Dit project helpt scholieren van zes tot zeventien jaar met een sociaal kwetsbare achtergrond echt verder. Zichtbare liefde van Christus die uw steun waard is!’. Luana (foto midden) vertelt haar verhaal. Lees meer…

eerste trainingen koffieboeren van start

Back to school
Nieuws van een van de hulpverleningszondag-projecten! Partnerorganisatie PAC in Nicaragua kon – na versoepeling van de coronamaatregelen – eindelijk aan de training voor de koffieboeren beginnen. Een belangrijk moment want het seizoen voor het verbouwen van koffie staat voor de deur. Met informatie over duurzame omgang met de koffieplanten en een christelijke visie op zorg voor de aarde kunnen deze harde werkers meer opbrengst verwachten. Lees meer over dit project op deze pagina.

oog voor vluchtelingen

oog voor vluchtelingen
Er is veel nood onder vluchtelingen. Hun lot heeft ds. Lieuwe Jan van Dalen van jongs af aan aangegrepen: ‘Ik geloof dat onze Redder een hart voor vluchtelingen heeft. Hij is voor ons een Vluchteling geworden. En wij? Hebben wij oog voor hen?’ De Hoogeveense predikant schreef een gebed om persoonlijk of breder in de gemeente uit te spreken. Lees meer...

gebedspunten

Bidden is de motor van ons werk als diaconaat CGK. Wilt u deze gebedspunten doorgeven aan uw predikant voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt daar natuurlijk ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Download daarvoor op deze pagina de nieuwsbrief in pdf.

Wilt u bidden voor:
  • onze partners van de projecten in Nicaragua en Amsterdam-Noord
  • de diaconieën in onze kerken, voor het zorgdragen voor elkaar in de gemeente
  • dat we steeds weer vertrouwen vinden in God en elkaar
  • het oog hebben voor wat we persoonlijk en in de gemeente kunnen doen voor vluchtelingen, voor de mensen om ons heen
  • de kerken en het jeugdcentrum Jardim Colonial in Castro in Zuid-Brazilië, voor scholieren die worden gesteund zoals Luana
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website