nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | maart 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

‘Bemoediging uit Sneek’ goed ontvangen

bemoedigend filmpje!
‘Dit verhaal geeft mij moed om toch verder te gaan op mijn bescheiden plekje’. ‘Dit moeten veel meer mensen zien’. Een greep uit de reacties op het onlangs naar de diaconieën verstuurde filmpje Bemoediging uit Sneek (met gesprekshandleiding). Jullie reacties en eigen diaconale verhalen zijn heel welkom! Lees meer...

diaconaat CGK steunt vluchtelingen Tigray

help je mij?
Het hevige geweld in de Noord-Ethiopische regio Tigray duurt voort waardoor honderdduizenden op de vlucht zijn geslagen. Diaconaat CGK is in samenwerking met Woord & Daad en ZOA een noodhulpactie gestart voor Tigray. De meest kwetsbaren willen we helpen met onderdak, voedsel, hygiënepakketten, toiletten en schoon water. Helpt u mee? Lees meer...

hoe kom je in contact met de echte armoede?

CGK Aalten
Diaken Wildenbeest is dankbaar voor de grote betrokkenheid van zijn gemeente bij noodsituaties. Wat de gemeente van Aalten bezighoudt is: hoe kom je in contact met (de échte) armoede? En hoe signaleer je armoede, voordat problemen te complex worden. Hoe kom je voorbij de schaamte en kun je bijtijds hulp bieden? Lees meer...

Sarafinah doet tóch examen

Sarafinah doet tóch examen
Tenminste, zodra de scholen weer opengaan. Dan hoopt Sarafinah eindelijk het laatste jaar van haar opleiding te kunnen volgen en examen te doen. Lees meer...

'Michacursus opent de ogen'

vanuit Zwolle
Initiatiefnemer Elise Steenaart startte ooit de Michacursus op in Zwolle. “In vergelijking met twaalf jaar geleden voelen we bij de Micha-thema’s nu meer urgentie. Het leven na dit leven is belangrijk, maar het gaat in de Bijbel ook over het hier en nu van Gods koninkrijk en over hoe dat zichtbaar wordt in deze tijd.” Lees meer...

gebedspunten

Bidden is de motor van ons werk als diaconaat CGK. Wilt u deze gebedspunten doorgeven aan uw predikant voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt daar natuurlijk ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Download daarvoor op deze pagina de nieuwsbrief in pdf.

Wilt u bidden voor:
  • de mensen in Tigray, voor vluchtelingen en hulpverleners. Voor vrede in de regio en ruimte voor herstel.
  • oog voor de armoede in onze directe omgeving en inzicht om als gemeente en persoonlijk met liefde een helpende hand te bieden
  • Sarafinah en de medewerkers van Window of Hope
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website