CGK Missionair voor mensen met hart voor evangelisatie

CGK Missionair - zie je de lente?

Deze nieuwsbrief is voor:
uitgave van deputaten evangelisatie | mei 2021
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je in ons adressenbestand zit, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van evangelisatiecommissie, kerkenraad, deelnemer aan het missionair leertraject of omdat je jezelf hebt ingeschreven als abonnee.

zie je de lente?

Hoop voor Noord
Thuis in West
ICF Rotterdam
ICF Rotterdam
Hoop voor Noord
lente in de kerk
Vanuit verschillende pioniersplekken en zendingsgemeenten bereikten ons berichten over doopdiensten. Wij ervaren op zulke momenten iets van de lente in de kerk. Gods werk gaat door! Meer over 'lente in de kerk' in het CGK-blad Doorgeven (editie van mei 2021)!

vacature pionier in Haarlem (0,8 fte)

want het Open Huis opent een nieuwe locatie
Niet zomaar een vacature! Pioniersplek Het Open Huis in Haarlem breidt uit met een tweede locatie. En daarom zoekt men een tweede pionier (0,8 fte). Ben jij de kartrekker die het als roeping ervaart om in een bruisend stadsdeel van Haarlem (Molenwijk) mee te bouwen aan een nieuwe kerkplant? Lees dan de complete functiebeschrijving (pdf) en reageer uiterlijk op 15 mei.

‘wij gaan vaak met een te volle tas op pad’

 voor de verbreiding van het evangelie
Het is een van de vele prikkelende uitspraken tijdens de pioniersdag, georganiseerd door ons missionair team samen met de collega’s van diaconaat. Want hoe en wanneer deel je verantwoordelijkheden in je pioniersgemeenschap? Hoe geef je ruimte aan Gods Geest? Het thema ‘pay it forward’ is relevant voor ieder die zich afvraagt wat wij kunnen doen om de verbreiding van het evangelie op een natuurlijke manier te bevorderen.
Meer lezen

missionaire opdracht

ds. Peter L.D. Visser
In dienst van de kerken, niet als gemeentepredikant, maar met een speciale opdracht. Mooi en verhelderend artikel in het Kerkblad voor het Noorden. Ds. Peter L.D. Visser is predikant volgens artikel 6, en op twee manieren werkzaam met een missionaire opdracht. Lees het hier.

inspiratie in coronatijd

doe creatieve ideeën op
Uit het jaarverslag van Hart voor West Rotterdam: 'Het kost veel energie om te improviseren, maar het levert op dat we toch nog veel gemeenschap ervaren in tijden waarin anderen vooral eenzaam zijn.
We bewegen mee met de maatregelen van de overheid.
Mag je maar twee mensen in huis ontvangen? Dan vieren we een verjaardag met een coronaproof aubade op straat. Worden mensen eenzaam? Dan brengen we een bloemetje. Kunnen we mensen niet meer opzoeken? Dan bellen we ze 1 of 2 keer per week. Zijn de huisgroepen te groot? Dan splitsen we die. Mogen we op woensdag geen Eat&Meet houden? Dan maken we er Eat&Meet Mix van en verspreiden ons over de huizen.'

volg de online cursus over missionair werk

volg de online cursus over missionair werk
Heb jij een hart voor missionair werk in Nederland of buiten Nederland? Dan is Express-NL iets voor jou! Het 5-daagse lesprogramma besteedt aandacht aan de Bijbelse basis, biedt inzicht in cultuur en geeft concrete handvatten voor (het ondersteunen van) missionair werk.
Meer lezen

Korinthische toestanden (blog 5 van 6)

familie Euser
Hans en Carolien Euser leiden Intercultural Church Plants (ICP), een netwerk van interculturele kerken.

In zes blogs die we dit jaar publiceren reflecteren ze op de verschillende onderdelen van de 'pioniersreis' uit de Leergemeenschap Pionieren.

De niet zo rooskleurige kant van onze groep is onverbloemd aanwezig.

EV pay-off Gods missie brengt mensen in beweging
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website