header coronanieuws

Coronanieuws: balanceren

uitgave van Dienstenbureau CGK | 21 april 2021
Deze nieuwsbrief is voor:
U ontvangt deze als vertegenwoordiger van uw kerk, van een deputaatschap of het moderamen van de generale synode. Ieder die wil, kan zich persoonlijk abonneren via www.cgk.nl/nieuwsbrief.

verruiming als balanceeract

versoepelingen en zeer ernstig risiconiveau
Het is als met een balanceeract, zo kondigde premier Rutte de versoepelingen in de coronamaatregelen aan. De opnamecijfers zijn nog steeds erg hoog, de ziekenhuizen zijn (over)belast. Toch wil de regering vast enig perspectief bieden voor het maatschappelijk leven. Aan de hand van de vastgestelde routekaart kerken schetsen wij de mogelijke verruiming voor het kerkelijk leven.
Meer lezen
voor zangers

tip: zelftest

Kerken die aarzelen over voorzangers in de dienst kunnen overwegen de zangers voorafgaand aan de dienst een zelftest te laten afnemen. Deze tests zijn op steeds meer plekken te koop.
Meer lezen

fieldlabs en kerkdiensten

praktijkproeven voor grotere groepen
Het CIO werkt aan de voorbereiding van een serie praktijkproeven met kerkdiensten in kerkgebouwen. Doel is te bezien hoe op een veilige en verantwoorde manier kerkgangers aan een kerkdienst kunnen deelnemen.
Meer lezen

een tip: #daaromzijnwekerk

Deze hashtag wordt door GZB, HGJB en IZB gebruikt voor (gespreks)materialen voor jong en oud in de gemeente. De kern bestaat uit 7 video’s die kerkenraden, bijbelkringen of (jeugd)groepen online met elkaar kunnen bekijken en bespreken. Juist in deze tijd, waarin veel bestaande vormen wegvallen of onder druk staan, kan dit een mooie invulling zijn voor een gesprek van hart tot hart. Het materiaal (video's, magazine, gespreksvragen, vlogs) is te vinden op www.daaromzijnwekerk.nl. Bekijk 2 van de themavideo's hier:
Hoe houden we elkaar vast?
Hoe houden we elkaar vast
ds. Paul Visser over Paulus
hoe houden we het vuur brandend?
Hoe houden we het vuur brandend
ds. Bert-Karel Foppen over Petrus

meer informatie en contact

Dienstenbureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle coronaberichten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
CGK Dienstenbureau | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website