nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | mei 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

verantwoordelijkheden delen

met teams werken
‘Complimenten voor deze mooie dag. Was leerzaam!’ Een appje van Cees van Breugel van Thuis in West. Hij was een van de vijfendertig deelnemers aan de digitale pioniersdag, georganiseerd door diaconaat en evangelisatie. De Rotterdamse wijkpionier Nico van Splunter prikkelde met zijn inleiding om anders te gaan denken over aanwezigheid in de wijk. Lees meer...

CGK Vrouw steunt vrouwen in Egypte

naast je schoenen
Twee seizoenen lang waren overal in het land vrouwenverenigingen bezig met acties. Zij haalden samen geld op voor een project in de stad Fazarah, Egypte. De werkloosheid is hier hoog. Jonge vrouwen worden geholpen met het opzetten van een naaiatelier. Ze leren een vak en kunnen zo de kost verdienen. Lees meer...

van bezinning tot werkbaar plan

hartje Zwolle
Hart voor de stad Zwolle vroeg diaconaal consulent Rudolf Setz om mee te denken in de doorontwikkeling van hun missie en opdracht. Deze sectie onder verantwoordelijkheid van diaconie Zwolle heeft als doel de gemeente te betrekken bij de nood in hun stad. Hoe kom je daarin tot een concreet en werkbaar plan? Een heel proces. Voorzitter Arnold Messelink geeft een inkijkje.

projectinkomsten

De inkomsten voor de projecten vertonen een stijgende lijn.
Hartelijk dank!

prachtige kettingreacties

samen aan het werk
Op het platteland van Zambia is meer dan vijftig procent van de bevolking analfabeet. Missionaire diaconale werker Marjanne Hendriksen is hier werkzaam bij Christian Education Ministry. In de omgeving van Petauke steunt het CEM scholen die door de dorpsgemeenschappen zelf zijn gestart. Door corona veranderde het werk van Marjanne en gebeuren er bijzondere dingen. Lees meer...

onrecht kan niet!

kijkje in de boekenkast
Een man met passie. We interviewden prof. Hofman over zijn levenslange passie voor gerechtigheid. ‘Van jongs af aan signaleer ik onrecht. Ik word er boos en verdrietig van.. ‘…’ Gods gerechtigheid mag geen hobby zijn van een predikant of diaconie: het is Gods hart.’ Dit inspirerende interview verscheen in de Doorgeven van deze maand. Lees meer...

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt daar natuurlijk ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Download op deze pagina de nieuwsbrief in pdf.

Laten we bidden voor:
  • Egypte, de vrouwen in Fazarah, vader Abanoub en organisatie DUET
  • de moed om in het werk in de wijk verantwoordelijkheden te delen en om te ontvangen van mensen die God op ons pad brengt. Dat we God zoeken in wat Hij al aan het doen is in onze wijk.
  • het werk van Marjanne Hendriksen en CEM en danken voor de zegen die het mag verspreiden
  • open ogen voor het onrecht en een liefdevol hart
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website