CGK Zendingsnieuws: speelgoed van afval

uitgave van Dienstenbureau CGK | juli 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

zelf speelgoed maken

kinderen maken speelgoed van afval
Speelgoed koop je in Nederland in de winkel. In D’Kar, een dorpje in de Kalahariwoestijn, zijn geen speelgoedwinkels. Maar waar spelen de kinderen dan mee? Ze maken zelf hun speelgoed en zijn daar heel goed in. In de gemeente van Leerdam wilden de kinderen wel eens weten wat je zelf voor speelgoed kunt maken …
Meer lezen

kerkplanters in Girona

familie Groeneveld in Girona
Guido en Evelin Groeneveld-Matínez zijn in 2017 door de gemeente van Antwerpen als kerkplantersechtpaar uitgezonden naar Barcelona. Het uiteindelijke doel was dat Ciutat Nova hen zou uitzenden naar Girona, om daar als kerkplantersechtpaar te wonen en werken. Maar het werk startte in Ciutat Nova. Nu is de tijd gekomen dat het gezin verhuist naar Girona. Meer lezen

bezinningsdag over zending

Wat is zending?
Wat is zending voor jou? Dit voorjaar werden er in verschillende deputaatschapscommissies gesprekken gevoerd over deze vraag. De uitkomst van die gesprekken werd besproken op een bezinningsdag van deputaten in Bunschoten. Er was geen vis die dag, maar wel werd de basis gelegd voor een nieuwe verwoording van de missie en visie van deputaten buitenlandse zending. Meer lezen

afscheid deputaat ds. Adriaan van Langevelde

afscheid ds. van Langevelde
‘Dat is niets voor mij’ was de reactie van ds. van Langevelde. Tijdens zijn studie in Apeldoorn werd hem gevraagd of hij belangstelling heeft voor een functie in de zending. Hij raakt zeer betrokken bij het werk van zending. Afgelopen maand nam hij (opnieuw) afscheid als zendingsdeputaat. Uiteraard waren er bloemen voor hem.
Meer lezen

mdw’er in de schijnwerper: Marjanne Hendriksen

Marjanne Hendriksen
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker. Deze keer is dat Marjanne Hendriksen. Op dit moment werkt ze vanuit Nunspeet voor de zendingsprojecten in Zambia en vele andere landen.
Via haar nieuwsbrieven houdt zij haar achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Wij lezen nu mee via de laatste nieuwsbrief, waarin ze vertelt over de veranderingen die corona voor haar werk heeft teweeggebracht.

gebedspunten

  • Dank God voor de betrokkenheid van jonge kinderen bij het werk van zending, zoals dat gezien wordt in de kerken. Waarbij de zondagsschool van Leerdam een mooi voorbeeld geeft hoe je aandacht voor zending en creativiteit kunt combineren.
  • Dank God dat Guido, Evelin en de kinderen een huis hebben gevonden in Girona. Bid dat er onder Gods zegen goede stappen gezet worden om te komen tot een gemeentestichting in Girona.
  • Bid om wijsheid en inzicht voor het deputaatschap zending in het bezinningstraject dat ingezet is met het oog op het formuleren van een missie en visie.
  • Dank God voor de inzet van ds. Adriaan van Langevelde voor het werk van zending, en vraag God om een zegen over al zijn inzet.
  • Dank en bid voor het werk dat Marjanne Hendriksen vanuit Nederland doet voor het zendingswerk in Zambia, maar ook voor vele andere landen in Afrika.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl