header coronanieuws

Coronanieuwsbrief van start

uitgave van Dienstenbureau CGK | 25 maart 2020
Deze nieuwsbrief is voor:
U ontvangt deze als vertegenwoordiger van uw kerk, van een deputaatschap of het moderamen van de generale synode. Ieder die wil, kan zich persoonlijk abonneren via www.cgk.nl/nieuwsbrief.

kerk-zijn in coronatijd

Ook al kan er steeds minder binnen de muren van de kerk, de kerk is méér dan een gebouw. Hoe geven wij gestalte aan ons kerk-zijn in coronatijd? Met deze nieuwsbrief, waarvan vandaag de eerste editie verschijnt, hopen wij u van dienst te zijn.
de kerk buiten de kerkmuren
Copyright © 1999-2020 Dave Walker

waarom ontvangt u deze nieuwsbrief?

omdat we elkaar kunnen helpen!
Vanuit het Dienstenbureau hebben wij alle gemeenten van ons kerkverband in de afgelopen week gebeld. We merken dat er veel vragen leven. Sommige kerken gaan voortvarend aan de slag en er zijn voorbeelden die het delen waard zijn. We kunnen van elkaar leren.
Daarom gaan we u als sleutelpersonen voor de organisatie en communicatie in uw gemeente regelmatig voorzien van actuele informatie die voor de kerken relevant is. Vooralsnog minimaal 1x per week. Met thema’s als: veiligheid, organisatie, pastorale en diaconale handreikingen, voorschriften en bemoediging.

Rijksoverheid

Op 24 maart publiceerde de Rijksoverheid aanvullende maatregelen op het besluit van 23 maart:
Alle samenkomsten worden verboden, met enkele uitzonderingen, waaronder: samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen). Bron: Rijksoverheid
Donderdag 26 maart, eind van de middag, spreken het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) met minister Grapperhaus over de nadere invulling van de aangescherpte maatregelen. Indien dat nieuws voor de kerken oplevert, sturen wij u op vrijdag 27 maart al een tweede nieuwsbrief.

advies: kom online samen

verbonden in de huiskamers
Het Dienstenbureau adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raden wij aan om uitsluitend online vieringen te …
Meer lezen

kerkdiensten uitzenden of streamen

kerkdiensten uitzenden of streamen
Hoe kan de kerkenraad in ‘coronatijd’ toch zorgen dat de leden de kerkdiensten meebeleven? Kun je het kerkgebouw en de faciliteiten gebruiken? Kan dat ook vanuit huis? Denk aan uitzenden of streamen.
Meer lezen

#nietalleen een prachtig platform

voor hulpvragers en voor hulpaanbieders
Een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod. Gezamenlijk een vangnet creëren om mensen die de gevolgen van de coronacrisis ondervinden met raad en daad bij te staan. Dat was die insteek van het interkerkelijke initiatief #nietalleen.
Meer lezen

collecte in de coronacrisis

kan ook via betaalverzoek, betaallink en QR-code
Inkomsten uit collecten worden in deze tijd gemist. Daar is zonder extra kosten een oplossing voor: betaalverzoek, betaallink en QR-code.
Meer lezen

meer informatie en contact

Dienstenbureau CGK verbinding@cgk.nl | alle coronaberichten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
CGK Dienstenbureau | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website