header coronanieuws

Coronanieuws: 2 oproepen uit overleg minister Grapperhaus

uitgave van Dienstenbureau CGK | 3 april 2020
Deze nieuwsbrief is voor:
U ontvangt deze als vertegenwoordiger van uw kerk, van een deputaatschap of het moderamen van de generale synode. Ieder die wil, kan zich persoonlijk abonneren via www.cgk.nl/nieuwsbrief.

extra nieuwsbrief in verband met overleg minister Grapperhaus

zorg over gemeenten die grens opzoeken

minister Grapperhaus
In een wekelijks moment van afstemming tussen minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van kerken is nadrukkelijk de zorg uitgesproken over gemeenten die de grens van 30 personen opzoeken bij samenkomsten. Die grens mag alleen gehanteerd worden in uitzonderlijke situaties zoals uitvaarten. Het is schadelijk voor de beeldvorming richting kerken en het risico voor de volksgezondheid is te groot.

Zo mogelijk komen er verdere beperkende maatregelen wanneer kerken zich hier niet aan houden. Het Dienstenbureau brengt de oproep van minister Grapperhaus bij de kerken onder de aandacht.

geestelijk verzorgers bij instellingen

kent u praktijkvoorbeelden van weigering van toegang?
Als tweede punt is de toegang voor predikanten / geestelijk verzorgers tot instellingen besproken. Het ministerie van VWS is hiermee bezig en het verzoek is om praktijkvoorbeelden van weigering van toegang te verzamelen. Zodat we samen vanuit korte lijnen en praktijkvoorbeelden bij kunnen dragen aan de best mogelijke en haalbare zorg voor zieken en kwetsbare mensen in deze tijd.
Reacties graag naar verbinding@cgk.nl.

meer informatie en contact

Dienstenbureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle coronaberichten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
CGK Dienstenbureau | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website