header coronanieuws

Coronanieuws: operatie herinrichting van start

uitgave van Dienstenbureau CGK | 8 mei 2020
Deze nieuwsbrief is voor:
U ontvangt deze als vertegenwoordiger van uw kerk, van een deputaatschap of het moderamen van de generale synode. Ieder die wil, kan zich persoonlijk abonneren via www.cgk.nl/nieuwsbrief.

operatie herinrichting is begonnen

we gaan langzamerhand van 'overgangsfase' naar 'controlefase'
De routekaart van premier Rutte geeft met alle mitsen en maren aan: vanaf 1 juli kunnen er weer kerkdiensten gehouden worden met inachtneming van anderhalve meter afstand en een maximum van 100 mensen. Tot die tijd blijft de situatie zoals die nu is: samenkomsten tot 30 aanwezigen, met name bedoeld voor uitvaarten en huwelijksbevestigingen. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft het over ‘voorzichtig proberen’ van 1 juni tot 1 juli.
Meer lezen

kwetsbare helden

kijk door die heldenstatus heen
Oorlogen brengen helden voort. De helden van de corona-oorlog zijn de verpleegkundigen en de artsen aan het front van de intensive care. Werkers in de zorg zijn helden, met een indrukwekkend uithoudingsvermogen, moedig en volhardend. Maar kijk door die heldenstatus heen.
Meer lezen

verkiezingen zonder gemeentevergadering

kerkenraden zijn vrij om een alternatieve procedure te kiezen
Verschillende gemeenten stellen de actuele vraag: hoe kunnen we ambtsdragersverkiezingen organiseren zonder daarvoor zoals gebruikelijk samen te komen? 'Kerkenraden hebben een grote mate van vrijheid de procedure rondom de verkiezing van ambtsdragers vast te stellen,’ melden deputaten kerkorde en kerkrecht.
Meer lezen

'verspreid het Woord, niet het virus'

met de blik van een koster bekeken
‘Verspreid het woord en niet het virus’, zei minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 over het coronavirus. Wat betekent dat voor de kosters?
Meer lezen

rouw bij kinderen

handreiking voor gesprekken
Voor veel kinderen en jongeren is deze tijd onzeker en spannend. Ze zijn bezorgd om geliefden die ze misschien gaan verliezen. Of ervaren al verlies en verdriet. Vanuit ABC van het Geloof doet het LCJ een handreiking om het gesprek met kinderen en jongeren aan te gaan.
Meer lezen

liefdevolle verbinding met God en elkaar

ten dienste van de vele activiteiten binnen en buiten de kerk
Waarom zou ik deze nieuwsbrief lezen? Abonnee Margreet van Beest-Bons vertelt wat zij precies waardeert in onze nieuwsbrief. We nemen haar tekst graag over.
Meer lezen

meer informatie en contact

Dienstenbureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle coronaberichten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
CGK Dienstenbureau | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website