logo nieuwsbrief
uitgave van Dienstenbureau CGK | mei 2020

noodhulp Pakistan

coronanoodhulp Pakistan
Waarom is de hulp van ons kerken eigenlijk nodig in een land als Pakistan? Bieden overheden en hulpverleningsorganisaties ter plaatse geen hulp? Vragen die kunnen opkomen wanneer er een collecte wordt gehouden voor een land als Pakistan. Helaas worden de drie miljoen christenen in het land veelal vergeten bij het aanbieden van coronahulp door de Pakistaanse overheid. Er is, zoals ook in veel andere landen, sprake van discriminatie. De hulp is niet onvoorwaardelijk. Lees meer...

Bekijk een vlog van diaconaal consulent Erjan van der Linde om te gebruiken bij het aankondigen van de corona noodhulpactie.

projectinkomsten

Inkomstenoverzicht diaconale projecten
Dat kerken niet meer op de gebruikelijke manier kunnen collecteren voor onze diaconale projecten, begint een beetje zichtbaar te worden in ons projectinkomstenoverzicht. We maken ons daar zorgen over. Veel projecten rekenen op onze steun, juist nu! We hebben er vertrouwen in dat de inkomsten zullen aantrekken. Helpt u mee? Alvast bedankt!

richtlijnen samenkomsten

protocol corona
Op 15 mei jl. zond het Dienstenbureau een protocol naar de kerkenraden van onze kerken. We brengen dat op deze plek ook onder de aandacht. We willen als Dienstenbureau graag de kerken ondersteunen in het vinden van hun weg rond erediensten en andere kerkelijke activiteiten. Mochten er na het lezen van dit protocol vragen zijn, dan vernemen we die graag. Lees meer...

adopteer een project

Doorgeven mei 2020
Heeft jullie gemeente wel eens overwogen een diaconaal project te adopteren? In geval van project-adoptie neemt Diaconaat de eindverantwoordelijkheid voor dit project, maar een lokale CGK steunt het werk, heeft contacten met de mensen ter plekke en bidt voor de betrokkenen. De CGK Nijmegen adopteerde op die manier een project in Sierra Leone. Benieuwd geworden? Lees meer...

extra Micha Zondag

extra Micha Zondag 14 juni
Micha Nederland komt vanwege de coronacrisis met een extra Micha Zondag op 14 juni. Met het gratis materiaal kun je een (online) kerkdienst invullen en kun je ook zelf aan de slag. Het thema: Stilgezet en hoe nu verder? Juist nu alles langzaam weer op gang komt, is zorgen voor elkaar en de schepping meer dan ooit relevant. Lees meer…

update noodhulp Colombia

dd update noodhulp colombia
In het noorden van Colombia verblijven sinds de coronacrisis veel vluchtelingen. De armoede onder hen is schrikbarend groot. Gelukkig kan ZOA hier iets aan doen met de hulp van CGK, GZB en Verre Naasten. In de vluchtelingen-sloppenwijken wordt voedsel uitgedeeld en er worden watertapkraantjes geplaatst. Lees de update...

verdubbeling oogst Mozambique

DD MOZ061 header
Filomena oogstte in 2019 dankzij een training van Codesa (project MOZ061) tweeduizend kilo mais van een stuk grond van één hectare. Dit was meer dan genoeg om haar gezin het hele jaar te voeden. De inwoners van Mozambique zijn voor hun voedsel grotendeels afhankelijk van wat zij zelf kunnen verbouwen. Codesa helpt boerengezinnen hun kennis over duurzame landbouw te vergroten. Lees meer…

gebedspunten

BZ gebed header
Bidden is de motor van ons werk als diaconaat CGK. Wil je deze gebedspunten doorgeven aan je predikant voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? Je kunt daar natuurlijk ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Knip en plak daarvoor deze link.

Wil je bidden voor:
  • de christenen in Pakistan, vooral in de stad Youngsonabad en omliggende dorpen waar mensen het zwaar hebben vanwege de lockdown. Bid om moed en kracht om het geloof te blijven belijden in een moeilijke situatie
  • bid om kracht en moed voor onszelf in deze corona-tijd en dat we elkaar blijven vasthouden, ook al hebben we afstand te houden.
  • dank onze God en Vader voor alle mogelijkheden die we hebben om verbonden te zijn met allerlei projecten.
  • bid voor de gevluchte Venezolanen in Colombia die daar leven onder erbarmelijke omstandigheden. Bid voor de hulpverleners die daar werkzaam zijn om niet alleen de armoede maar ook Corona het hoofd te bieden.
  • dank onze God en Vader voor het werk dat we in Mozambique mogen ondersteunen om te zorgen dat de inwoners voldoende voedsel krijgen en bid dat hongersnoden mogen worden voorkomen.
  • bid voor ons als medewerkers van diaconaat CGK dat we met liefde en zorg ons werk mogen doen, scherp mogen zien naar wat God doet in deze tijd, het onrecht mogen lokaliseren en de helende kracht van het Evangelie mogen uitdelen.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582367, e-mail: diaconaat@cgk.nl


Volg ons op:
facebook website