CGK Zendingsnieuws: Kippenvelmoment

uitgave van Dienstenbureau Zending | juni 2020
Deze nieuwsbrief is voor:

‘ik veranderde omdat ik zag dat mijn dochter veranderd was …’

doop in Udon Thani
Haast juichend kwam ze weer omhoog uit het water waar ze haar oude leven met Christus begraven had in de doop: moeder Lii. Menselijkerwijs een onmogelijke gebeurtenis, maar Jezus Christus is een levende Here. Meer lezen

'U hebt mij weer kracht gegeven'

broeder Kostiuchenko
In de vorige nieuwsbrief werd gebed gevraagd voor br. Pjotr Kostiuchenko (2e van rechts). Hij kreeg in het begin van de coronatijd te maken met ernstige hartklachten. Hij kon aanvankelijk niet geholpen worden. Op 10 juni werd hij uiteindelijk geopereerd nadat was vastgesteld dat er een levensbedreigende vernauwing in de kransslagader zat. Meer lezen

zendingsdiensten 2021

zendingsdiensten
Wanneer de zendingsconsulent ds. Willem van ’t Spijker of de adviseur van zending, de TUA-docent missiologie ds. Jan van ’t Spijker (foto), voorgaan in een zendingsdienst, is hun insteek dat de preek missionair is en missionair maakt, en helpt aan de vorming van zendingsbewustzijn. Meer lezen

mdw'ers in de schijnwerper: René en Lydia van den Berg

René en Lydia van den Berg
Elke zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker. Deze keer: René en Lydia van den Berg, die in Papoea-Nieuw-Guinea werken. Via hun nieuwsbrieven houden zij hun achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt en wij lezen nu mee via de laatste nieuwsbrief. Meer lezen

gebedspunten

• Laten we danken voor de zegeningen waar Ab en Clarine van getuigen en bidden om het werk van de Geest die mensen verandert.

• Laten we danken voor de geslaagde operatie van br. Pjotr Kostiuchenko en laten we bidden dat hij verder herstel ontvangt en zijn werk weer kan oppakken.

• Laten we danken voor het jubileum van Wycliffe Bijbelvertalers en bidden dat er steeds meer volken in hun eigen taal het Evangelie van de redding door Jezus mogen horen.

• Laten we bidden voor René en Lydia van den Berg in Ukarampa. Dat het werk dat zij mogen doen gezegend wordt en er aan bijdraagt dat dat het Bijbelvertaalwerk ook in Zuid-Oost Azië goede voortgang heeft.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl