header coronanieuws

Coronanieuws: geen maximum aantal kerkbezoekers

uitgave van Dienstenbureau CGK | 25 juni 2020
Deze nieuwsbrief is voor:
U ontvangt deze als vertegenwoordiger van uw kerk, van een deputaatschap of het moderamen van de generale synode. Ieder die wil, kan zich persoonlijk abonneren via www.cgk.nl/nieuwsbrief.
Graag willen we vanuit het Dienstenbureau u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom alle maatregelen die Corona met zich mee brengt. Vanaf 1 juli gaat er weer het nodige veranderen, daarom deze extra nieuwsbrief. Een van de belangrijkste en ook mooiste dingen is dat er geen maximum meer wordt gesteld aan het aantal kerkbezoekers.
Vooral voor grotere gemeenten met grote kerkgebouwen geeft dat heel wat lucht. Ook heeft de minister-president iets gezegd over het zingen in de kerk.

update: verruiming van de maatregelen

gebruiksplan
De minister-president maakte afgelopen week verruiming van de maatregelen bekend die ook de kerkdiensten raken als het om het maximumaantal bezoekers gaat. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de gebruiksplannen. We vragen u deze op basis van de veranderingen aan te passen. Het aangepaste format gebruiksplan kerkgebouw vindt u onderaan de pagina coronavraagbaak. Het aangepaste protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten leest u op de pagina coronaprotocol. De downloads van dit aangepaste protocol vindt u ook hier onderaan de pagina.

geen maximumgrens aantal kerkbezoekers

geen maximumgrens aantal kerkbezoekers
Wat is er op verschillende plekken uitgekeken naar ruimere maatregelen als het gaat om het maximumaantal bezoekers voor kerkdiensten. Vooral grote gemeenten met grote kerkgebouwen konden dan meer mensen kwijt op de afstand van 1.5 meter. Daarvoor is nu, eerder van verwacht, ruimte gekomen. Meer lezen

uitnodigingsbeleid risicogroepen o.a. 70+

uitnodigingsbeleid risicogroepen
Vanuit de kerken wordt ook de vraag gesteld of 70+-ers en kwetsbare groepen na 1 juli weer naar de kerk kunnen. We hanteren vanuit het Dienstenbureau hiervoor het advies van het RIVM, dat aangeeft dat het voor kwetsbare groepen, waaronder de 70+-ers, verstandig is om grote bijeenkomsten nog te vermijden. Meer lezen

zingen in de kerkdienst

Zingen in de kerkdienst
Het OMT (Outbreak Management Team) geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Meer lezen

meer informatie en contact

Dienstenbureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle coronaberichten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
CGK Dienstenbureau | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website