logo nieuwsbrief
uitgave van Dienstenbureau CGK | september 2020

noodhulp Beiroet

helpt u mee?
De ramp in Beiroet dreunt nog steeds na. Diaconaat CGK is een noodhulpactie gestart voor Beiroet, via het eigen netwerk van partners. We helpen onder meer de meest arme Libanezen en vluchtelingen uit Beiroet met voedselhulp en huisvesting. Wij willen hulp bieden waar de nood erg hoog is, helpt u mee?
Meer lezen

je bent niet alleen - luistergroepen

het is fijn om te merken dat je niet alleen bent.
Veel inwoners van Amsterdam Noord ervaren eenzaamheid in hun leven. Zij worstelen met allerlei problemen en hebben weinig sociale contacten. Voor deze mensen organiseert de multiculturele kerk Hoop voor Noord laagdrempelige bijeenkomsten, waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
Meer lezen

Micha Zondag 2020 ‘Delen in vrijheid’

sta op 18 oktober stil bij moderne slavernij en uitbuiting
Micha Nederland nodigt kerken uit om op zondag 18 oktober stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting. ‘Dat slavernij verkeerd is, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens,’ aldus Annemarthe Westerbeek, ‘maar helaas vertaalt zich dat nog veel te weinig in onze dagelijkse keuzes.
Meer lezen

perspectief voor jonge meiden

nieuwe hoop in Mosoj Yan
Janetta Fokkema is door haar werk als MDW-er in Bolivia betrokken bij Mosoj Yan, een tehuis voor meisjes die seksueel misbruikt zijn. Hier mogen ze hoop krijgen op een nieuwe weg in hun leven.
Meer lezen

is deze stoel voor jou?

wij zoeken een secretaresse voor 20 uur per week!
We hopen binnenkort een nieuwe secretaresse in ons team te kunnen begroeten! Ben jij dat? Ons team bestaat uit 2 beleidsmedewerkers en 3 ondersteunende krachten. We hebben de mooie taak om ‘het woord’ - van zending en evangelisatie - met ‘de daad’ van christelijke liefde en bewogen zorg te ondersteunen.
Meer lezen

diaconale projecten 2021

diaconale projecten 2021
De nieuwe lijst met diaconale projecten is uit. Hier staan maar het liefst 7 nieuwe projecten in. Heb u hem niet ontvangen? Mail dan naar diaconaat@cgk.nl en zet erbij of u hem in papieren vorm (adres!) of digitaal wilt ontvangen.
Meer lezen

achterblijvende inkomsten ...

De inkomsten voor onze projecten blijven wel wat achter. Daar zijn begrijpelijke redenen voor. We brengen het graag onder uw aandacht. Kunt u wat extra’s doen?

noodhulp corona

bekijk het actuele overzicht
Onze corona-noodhulpactie wordt op dit moment op veel plaatsen uitgevoerd. Er staat een update van een aantal locaties op de noodhulppagina.

diaconie in coronatijd

een tijd voor nieuwe inzichten
We staan aan het begin van het seizoen 2020 - 2021. Wat merken we van deze crisis en wat kunnen we nog verwachten? Dit is een tijd om opnieuw zicht te krijgen op hoe we kerk zijn en op de rol van de diaconie in kerk en in samenleving.
Meer lezen
Bidden is de motor van ons werk bij diaconaat CGK. Wil je deze gebedspunten doorgeven aan je predikant voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? Je kunt daar natuurlijk ook deze hele nieuwsbrief opnemen of die op de website zetten.

gebedspunten

  • de getroffenen in Beiroet, hun families en de hulpverleners;
  • ons team diaconaat en voor een nieuwe collega die ons helpt om dit werk voort te zetten;
  • het team in Amsterdam dat de luistergroepen opzet en voor de deelnemers van de luistergroepen dat ze echt bij elkaar gehoor vinden;
  • voor Janetta Fokkema die op dit moment in Nederland is; dat ze tijdig weer haar werk in Bolivia kan oppakken. We bidden voor de meiden bij Mosoj Yan; dat ze hoop mogen krijgen en uitzicht in hun situatie;
  • voor het Micha-team en de voorbereidingen voor de Micha-zondag van 18 oktober;
  • voor ons land en volk om geduld en vriendelijkheid in deze tijd van beperkingen vanwege COVID-19; voor onze landelijke en plaatselijke overheden; voor kerkenraden en gemeenteleden om trouw te blijven en betrokken op elkaar.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582367, e-mail: diaconaat@cgk.nl


Volg ons op:
facebook website