nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | september 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

bedankt voor uw steun in 2021

Mensen in nood helpen, dat is diaconaat. Jezus deed het ons voor en gaf ons de opdracht om dat goede voorbeeld te volgen. Met uw giften en uw gebed hebben we in 2021 veel medemensen kunnen helpen. Dank voor uw betrokkenheid!

Meer lezen

nood in Ter Apel

asielzoekers voor de tent van Helping Hands Mussel met koffie en lectuur
Vluchtelingen in Ter Apel kunnen al jaren rekenen op steun vanuit CGK Mussel. De gemeenteleden laten iets van de liefde van Christus zien in aandacht, praktische hulp en bijbelstudie. De opvangcrisis is een heel nieuwe uitdaging.

Meer lezen

hulp in Hoorn van Afrika

moeder met ondervoede baby
Er is al jaren geen regen gevallen in Ethiopië, Somalië en Eritrea. Geen oogsten, geen voedsel voor mens en dier. Hoge brandstofprijzen en politieke onrust verergeren de crisis. Op kleine schaal is gelukkig hulpverlening mogelijk.

Meer lezen

inspiratiedag dementie

filmpje inspiratie dag dementie
In onze vorige nieuwsbrief brachten we dementie al onder je aandacht, met tips voor (diaconaal) betrokkenen. Op zaterdag 17 september is er in Amersfoort de inspiratiedag Waardevol leven met dementie. Voor nog meer handvatten om als partner, diaken, mantelzorger of geloofsgenoot met iemand met dementie om te gaan. Kom je ook?

Lees meer

van straatarm naar steenrijk

Divine trots achter haar naaimachine
In het Embrace Center in Burundi vinden straatkinderen een veilige plek. Divine is een van de kinderen die door deze hulp naar school kan, te eten heeft, naailes krijgt en Jezus heeft leren kennen. 'Ik heb hoop gekregen voor de toekomst!'

Meer lezen

burendag in de kerk

Burendag is bedoeld om gezellig samen te komen en iets goeds te doen voor elkaar en de buurt. Voor kerken een kans om op een laagdrempelige manier in contact te komen met mensen uit de wijk. Kun je meteen even peilen wat je als kerk(mens) voor de buren kunt betekenen. Doen jullie ook mee met Burendag?

Lees meer en doe mee

projectinkomsten

In het overzicht van de inkomsten kunt u precies zien hoeveel giften er per project binnen zijn. Hartelijk dank voor uw steun! Helpt u mee om de alle projecten vol te krijgen? Elk beetje helpt.

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
  • Dank dat we samen zoveel hulp kunnen geven aan onze naasten in nood.
  • Bid voor verbetering in de situatie in de Hoorn van Afrika: regen, veiligheid en hulpverlening.
  • Bid voor de vluchtelingen die in Nederland een veilig heenkomen zoeken, en voor de christenen die deze mensen de helpende hand bieden.
  • Bid voor uw buren.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website