CGK Zendingsnieuws: Discipelschap

uitgave van Dienstenbureau CGK | juni 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

leren van kerken in Noord-Italië

film Noord italie (800x600)
Sinds een aantal jaar steunen zendingsdeputaten kerkplantingsprojecten in Europa. Dat betekent niet alleen maar dat er jaarlijks een bedrag aan steun wordt overgemaakt aan die projecten. Tijdens werkbezoeken aan die projecten blijkt dat er heel veel te leren valt. Dat was ook het geval tijdens het bezoek aan Serenissima Ministries in Noord-Italië. Meer lezen

2-2-2

college door Ab Mol
Zijn eerste vraag aan de studenten van de TUA is: wie van jullie heeft een tractaatje bij zich? Zijn volgende vraag is: wie weet waar 2-2-2 voor staat? Aan het woord is Ab Mol, gastspreker op een college missionaat dat de BA-studenten van het tweede jaar moeten volgen. Veel van de studenten geven aan een tractaatje bij zich te hebben, maar waar 2-2-2 voor staat, daar hebben ze wat hulp bij nodig. Die geeft Ab gewillig. Meer lezen

niet alleen dingen regelen

Bezinningsdag deputaten zending
Deputaten zending zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het zendingswerk. In commissies wordt het werk van de verschillende zendingsprojecten besproken. Rapporten van het werk, financiële stukken en andere regelzaken worden besproken in die commissievergaderingen. Meer lezen

ondergedompeld in andere culturen

TUA studenten bezoeken All Nations
Een groep van elf studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn had een keuzevak ‘Mission in a Metropole’ gekozen. Daarvoor reisden ze met een paar begeleiders naar All Nations Christian School, in Easneye, vijftig minuten met de trein boven London. Daar deden ze mee met het lesprogramma en het leven op All Nations. Onderdeel daarvan was een Fieldtrip naar Southall in Noordwest London. Meer lezen

zendingswerkers in de schijnwerper:
Ab en Clarine Mol

familie Mol
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker of zendingswerker. Deze keer: familie Mol.
Via hun nieuwsbrieven houden zij hun achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Wij lezen nu mee via de laatste nieuwsbrief waarin zij vertellen over hun verlof in Nederland en het gemeentewerk in Thailand.

gebedspunten

  • Bid voor de studenten van de TUA die zich tijdens het college met Ab Mol en in de week op All Nations nadrukkelijk hebben bezig gehouden met missionaire vragen. Dat God in hun levens het verlangen werkt dat ze in hun werk ook daarmee bezig zijn en dat de Here daar ook wegen voor wijst.
  • Bid voor het werk dat zendingsdeputaten doen met het oog op het contact met zendingswerkers en met het oog op het ‘thuisfront’. Dat het mag bijdragen aan het bewustzijn in de kerken dat zending een hartzaak en een kernzaak is voor wie Jezus Christus als Here wil volgen.
  • Bid voor het team van Serenissima Ministries in Noord-Italië, voor de kerkplanters, de oudsten, de mensen die bij het vluchtelingenwerk betrokken zijn. Dat zij door hun levensvoorbeeld voor velen in hun omgeving tot een zegen van God mogen zijn en dat levens getransformeerd worden om Christus te volgen.
  • Bid voor Ab en Clarine Mol en hun kinderen Loïs, Boaz en Jesse. Dat de tijd van hun verlof mag helpen om de band met het thuisfront goed aan te halen. En dat zij vanuit die sterke verbondenheid straks weer met zegen het werk kunnen aanpakken in Udon Thani, Thailand. Bid voor de gemeente die nu zonder hen samenkomt, dat zij trouw zullen zijn aan het Evangelie.
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl